Velkommen som medlem av venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma

Olavsalteret

 Se også:

St. Olavsalteret i Roma

Roma har en helst spesiell plass i Kirkens historie og bevissthet, og gjennom århundrene har det vokst frem en skikk med nasjonale kirker, kapell og altere i denne byen.

I 1892 ga pave Leo 13 den norske misjon, som det het den gang, et privilegert alter i den mest fasjonable av alle Romas gudshus - den mektige barokkirken S. Carlo. Den ligger dominerende ved byens hovedgate og har aner tilbake til 1400-tallet.

Drivkraften bak at alteret ble opprettet var biskop Johannes Fallize, som var overhode for de norske katolikkene. I 1893 fikk han den berømte portrettmaler Pius Welonski til å male altertavlen, som siden har representert en utfordring for nordmenn med historisk bevissthet og kunstnerisk sans.

Når alteret siden har vært holdt i hevd, skyldes det ikke minst to lutherske norske damer: Ciss Rieber-Mohn og Olgese Mowinckel Ringler. Med en blanding av charme, takt og direkte tale hevdet de norske nærvær fra 1950 til 2000.

Den nye venneforeningen

For å føre dette arbeidet videre, ble det i juni 2007 stiftet en venneforening, som på økumenisk grunnlag skal stimulere den kulturelle og religiøse virksomhet knyttet til St. Olavsalteret i denne kirken.

Venneforeningen tar gjerne imot nye medlemmer. Medlemskontingenten for 2007 / 2008 er kr. 350.- (for ektefelle kr. 175.-) som interesserte kan innbetale til konto 5083.06.47500. Mer innbetalingen med Venneforeningen for St. Olavsalteret, c/o advokat Nina Reiersen, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo.

Arrangement i Roma 13.-16. oktober 2007

Venneforeningens første arrangement for medlemmene finner sted i Roma i oktober. Man kan ordne reise og opphold selv - eller gjennom Temareiser Fredrikstad a.s., som kan kontaktes på telefon 69 31 26 21.

På programmet står blant annet:

Søndag 14. oktober: Messe i St. Maria in Trastevere. Byvandring med professor Rasmus Brandt.

Mandag 15. oktober: Kirkevandring med magister Bjarne Andberg. Byvandring med professor Thomas Thiis-Evensen.

Tirsdag 16. oktober: Messe ved biskop Bernt Eidsvig. Økumenisk medvirkning og sang av Elisabeth Nordberg-Schultz.

Vennlig hilsen

Venneforeningens styre

av Webmaster publisert 21.09.2007, sist endret 21.09.2007 - 14:15