Russisk-ortodokse delegater forlot økumeniske samtaler etter uenighet med Konstantinopel

 Se også:

Russisk-ortodokse delegater har forlatt de felles katolsk-ortodokse samtalene som i disse dager føres i Ravenna, Italia, etter at det kom for en dag at en delegat fra Den estiske apostoliske kirke også skulle delta i de økumeniske samtalene. Den estiske apostoliske kirke har fått kanonisk anerkjennelse fra den økumeniske patriarken av Konstanstinopel, men Den russisk-ortodokse kirke, som fremdeles hevder autoritet over de ortodokse troende i Estland, anerkjenner ikke denne statusen.

Uenigheten retter ny oppmerksomhet mot den pågående konflikten rundt autoritet i den ortodokse verden, hvor Moskva-patriarkatet motsetter seg Konstantinopels myndighet. Selv om Den russisk-ortodokse kirke er den absolutt største av De ortodokse kirker, har patriarken av Konstantinopel tradisjonelt vært ansett som "den fremste blant likemenn".

Denne ukes møte mellom katolske og ortodokse teologer, som avholdes i Ravenna, er det andre møtet etter at de økumeniske samtalene ble gjenopptatt. Siden gjenopptagelsen har ikke det største spenningsforholdet vært mellom katolske og ortodokse representanter, men heller mellom Moskva og Konstantinopel.

Ved kommisjonens forrige møte, som ble holdt i Serbia i 2006, kritiserte Moskva-delegatene sterkt en uttalelse som de hevdet impliserte at den økumeniske patriarken av Konstantinopel hadde en posisjon tilnærmet lik Den katolske kirkes pave - som den offisielt sett øverste leder av den ortodokse verden. Patriarken av Konstantionopel sin posisjon, hevdet Moskva, er et æresprimat med visse koordinerende funksjoner innen den ortodokse verden, men han har ingen autoritet over de andre patriarker.

Ved 2006-samtalene insisterte delegatene fra Moskva på at de kun ville fortsette dialogen dersom "man ikke påtvinger Den ortodokse kirke en ekklesiologisk modell hvor patriarken av Konstantinopel får posisjonen som en 'østlig pave'". Også sammenbruddet i denne ukes samtaler omhandler den økumeniske patriarks autoritet spesielt og problematikken rundt å gi en kanonisk anerkjennelse av et ortodoks hierarki.

CWN - Catholic World News (11. oktober 2007)

av Webmaster publisert 11.10.2007, sist endret 11.10.2007 - 13:15