Pavens andre encyklika ferdig - en meditasjon over kristent håp

 Se også:

Pave Benedikt XVI skal ha ferdigstilt sin andre encyklika, som er en meditasjon rundt det kristne håp, forteller kilder i Vatikanet. Dokumentet skal være på 65 sider og bære tittelen "Spe Salvi".

Arbeidstittelen er hentet fra Paulus sitt brev til romerne, hvor han skriver: "For i håpet er vi frelst". Encyklicaen skal utforske den kristne forståelsen av håpet, med referanse til moderne filosofi og utfordringen rundt at store deler av verden i dag mangler tro.

Paven arbeidet med encyklikaen i sommer, da han ferierte i Nord-Italia og i sin sommerresidens utenfor Roma. Samtidig skal han ha arbeidet med en tredje encyklika, som skal omhandle den katolske sosiallære.

Paven publiserte sin første encyklika mot slutten av 2006. "Deus Caritas Est" oppfordrer til en dypere forståelse av kjærligheten som en gave fra Gud.

Den hellige far talte over temaet håp i 2005, da han møtte de mexicanske biskopene under deres "ad limina"-besøk til Roma. "Konfrontert med dagens skiftende og komplekse virkelighet, blir håpets dyd utsatt for vanskelige prøvelser blant de troende. Av denne grunn må vi være apostler som er fylt av håp og gledesfylt tillit til Guds løfter," sa paven til biskopene.

Fra et pastoralt synspunkt, la han til, betyr håp å minne de kristne på at Gud aldri forlater sitt folk og at han lever og er aktiv i verden. "I dagens samfunn, hvor vi ser tydelige tegn på sekularisering, må vi ikke hengi oss til fortvilelse eller mangel på entusiasme i pastorale prosjekter," sa han.

I innledningen til en seksjon om håp, slår Den katolske kirkes katekisme fast (paragraf 1817):

"Håpet er den teologale dyd ved hvilken vi lengter etter himlenes rike og det evige liv som vår lykke, i det vi setter vår lit til Kristi løfter og støtter oss, ikke til egne krefter, men til den hjelp som kommer fra Den Hellige Ånds nåde."

Pave Benedikt XVIs første encyklika, "Deus Caritas Est", foreligger nå på norsk, utgitt av St. Olav forlag. Den kan kjøpes i eller bestilles fra St. Olav bokhandel, Oslo.

CNS - Catholic News Service (22. oktober 2007)

av Webmaster publisert 22.10.2007, sist endret 22.10.2007 - 15:10