Encyklikaen "Spe Salvi" publiseres den 30. november

 Se også:

I en kommuniké den 23. november bekrefter Vatikanet at pave Benedikt XVIs andre encyklika offentliggjøres den 30. november. Det er kardinal Georges Marie Martin Cottier OP, pavens tidligere personlige teolog, og kardinal Albert Vanhoye SJ, professor emeritus i nytestamentlig eksegese ved Det pavelige Bibelinstitutt, som presenterer dokumentet "Spe Salvi" under en pressekonferanse kl. 11.30.

Encyklikaen skal være ca. 65 sider lang og tematisere frelsen og det kristne håp - i lys av moderne filosofi og kultur. Tittelen er hentet fra Paulus' brev til romerne, hvor han skriver: "For i håpet er vi frelst".

Hva er en encyklika?

Ordet "encyklika" kommer opprinnelig fra gresk. Det ble brukt om de brev som fyrster og magistrater sendte ut til så mange mennesker som mulig for å bekjentgjøre lover, regler, forordninger osv. Det kan gjerne oversettes med "rundskriv". I dag brukes ordet utelukkende om kirkelige dokumenter.

Det finnes to typer encyklikaer: Encyklikale skriv er de mest høytidelige uttrykk for pavens ordinære og universelle læreembede. De er vanligvis stilet til alle biskoper og troende i Den katolske kirke, men ofte er også "alle mennesker av god vilje" inkludert blant adressatene. Encyklikale brev er adressert til en spesiell gruppe biskoper - for eksempel av en spesiell nasjon eller region - og som ikke berører de aller mest sentrale spørsmål.

Encyklikaene er alltid undertegnet av paven. Noen av emnene som er blitt berørt i encyklikaer det siste hundreår er fred, kristendom og sosial fremgang, sosial rettferdighet, misjon, ekteskap, frimureri, kirkens enhet (økumene), kommunisme, kapitalisme, fascisme, nasjonalsosialisme, Guds kjærlighet osv. Det er ingen regel for hvor ofte en encyklika skal sendes ut. Noen paver har skrevet flere enn andre. For eksempel sendte Pave Pius VIII bare ut én - i 1829 - mens Leo XII sendte ut 29 i løpet av sine 23 år på Peters stol. Pave Johannes Paul II skrev 12 encyklikaer, 11 av dem encyklikale skriv, og ett encyklikalt brev ("Slavorum Apostoli"). Pave Benedikt XVI publiserte sin første encyklika mot slutten av 2006. "Deus Caritas Est" oppfordrer til en dypere forståelse av kjærligheten som en gave fra Gud. Han skal også allerede arbeide med sin tredje encyklika, som ifølge kirkelige kilder skal omhandle katolsk sosiallære.

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. november 2007)

av Webmaster publisert 26.11.2007, sist endret 26.11.2007 - 14:27