Sr. Chantal Leroy OP forlater Norge

Sr. Chantal Leroy OP

Sr. Chantal forlater Norge den 15. januar, etter til sammen 27 år på Katarinahjemmet i Oslo. Første gang hun kom var i 1965. I 1980 returnerte hun til sitt hjemland Frankrike for å komme tilbake igjen til Norge i 1995.

Foruten å delta i søstrenes virksomhet på Katarinahjemmet, har sr. Chantal først og fremst vært engasjert i arbeidet med fransktalende katolikker i Norge, i hovedsak knyttet til franskundervisning, katekese ved den franske skolen og ansvar for den franske messen på Katarinahjemmet hver måned. Barnehagen som vokste frem under sr. Chantals ledelse på Katarinahjemmet på 1960-tallet, skulle forøvrig danne grunnlaget for den franske skolen i Oslo. I sin andre periode i Norge fikk hun en ny hjertesak. Etter å ha deltatt i flere økumeniske delegasjonsreiser til Rwanda og Burundi i regi av Norges Kristne Råd, kom hun i kontakt med fransktalende afrikanske flyktninger over hele Norge.

Sr. Chantal er kjent både innad i sin kongregasjon og utad i sitt virke som en effektiv og utrettelig apostel, og det tar ikke slutt når hun nå i en alder av 82 år reiser tilbake til sitt hjemland. Hun drar ikke for å hvile på sine laurbær, men for å gi en videre hånd der det trengs enda mer. Søstre på Katarinahjemmet og tallrike venner i Norge er henne stor takk skyldig!

Adresse i Frankrike: 26 bis, rue de la Gare, F-92230 Chatillon, tlf. 00 33 1 47 35 05 07, e-mail: leroy_chantal@yahoo.fr.

Sr. Anne Bente Hadland OP
Priorinne, Katarinahjemmmet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. januar 2008)

av Webmaster publisert 11.01.2008, sist endret 11.01.2008 - 11:00