Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar - 100-årsjubileum

"BE UAVLATELIG!"

1 Tess 5,17

Når Bønneuken for kristen enhet 2008 starter den 18. januar, og man i år feirer 100-årsjubileum for markeringen, uttaler arrangørene at man med rette kan kalle den årlige verdensomspennende begivenheten en suksesshistorie.

Bønneuken begynner den 18. januar og avsluttes den 25. januar, på festen for Den hellige apostelen Paulus' omvendelse.

Vatikanet beskriver på sine hjemmesider "Oktaven for Kirkens Enhet" på følgende måte:

"For 100 år siden introduserte den episkopale, anglikanske presten Paul Wattson, [...] en Bønneoktav for Kristen Enhet, som første gang ble markert fra 18.-25. januar 1908. [...] Nøyaktig 60 år senere, i 1968, mottok kirker og menigheter over hele verden for første gang materiale til Bønneuken for Kristen Enhet, som var blitt forberdet i fellesskap av 'Faith and Order' i Kirkenes Verdensråd og Den katolske kirkes sekretariat for fremme av kristen enhet."

Nå er samarbeidet mellom protestantiske fellesskap, otodokse og katolikker blitt en kjær tradisjon, heter det videre. "Dette enkle faktum er i seg selv et sterkt bevis på hvor virkningsfullt bønn for enhet er. Vi har all rett til å omtale Bønneuken for kristen enhet som en suksesshistorie og har grunn til stor glede og takknemlighet."

Det pavelge råd for fremme av kristen enhet har lagt ut materialet for bønneuken her (engelsk). Norges Kristne Råd har materiell og fyldig informasjon om uken her.

Bibelteksten for årets økumeniske bønneuke er hentet fra 1. Tessalonikerbrev. Teksten "Be uavlatelig!" (1 Tess 5,17) fremhever den grunnleggende plassen bønnen har i det kristne forsamlingslivet når Kirken vokser i forholdet til Kristus og til hverandre. Denne teksten tilhører en serie imperativ der Paulus oppfordrer forsamlingen til å leve ut fellesskapet i Kristus som Gud har gitt, ved i praksis å være hva det i prinsippet er; nemlig et legeme i Kristus og synlig som fellesskap på sitt sted.

Oslo katolske bispedømme, ved økumenisk sekretær sr. Else-Britt NilsenOP, oppfordrer menigheter og klosterfellesskap til å markere 100-årsjubileet i egne sammenhenger, delta i lokale fellesarrangementer og til å feire en votivmesse for kristen enhet i alle menigheter og klosterfellesskap denne uken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. januar 2008)

av Webmaster publisert 18.01.2008, sist endret 18.01.2008 - 11:49