Den hellige far takker for Peterspengene fra OKB

Den hellige far Benedikt XVIs våpenskjold

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har mottatt et brev fra statssekretær kardinal Tarcisio Bertone, hvor kardinalen på vegne av Den hellige far takker for Peterspengene fra bispedømmet i 2007. Til sammen ble det samlet inn kr. 80 536,11 i OKBs menigheter.

"Hans hellighet ønsker å takke deg for dette bidraget til hans apostoliske tjeneste. Han er klar over at innsamlingen krever innsats og at ditt folk ble motivert av troen på Jesus Kristus og enhet med Peters Stol," heter det i takkebrevet, som er signert for hånd av kardinal Bertone selv.

Den hellige far overbringer sin spesielle apostoliske velsignelse til bispedømmets prester, ordensfolk og legfolk.

Fondet med de såkalte "Peterspengene" baserer seg på donasjoner fra de troende og benyttes til pavens veldedighetsarbeid. Pengene samles inn i verdens menigheter, ordenshus, foreninger osv., oftest på festen for De hellige Peter og Paulus. I Norge samles Peterspengene 2008 inn på Laterankirkens vigselsfest, søndag den 9. november.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. januar 2008)

av Webmaster publisert 29.01.2008, sist endret 29.01.2008 - 11:10