Fastehyrdebrev fra biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim

HYRDEBREV FOR FASTEN 2008:

Bli kjent med Kristus

Kjære troende i Trondheim stift,

Vi har gått inn i fastetiden og dermed begynt veien som ender i påsken. I denne tiden skal vi leve slik at vi - gjennom faste og forsakelse - blir ett med Kristus i døden og i oppstandelsen. Den sikreste veien ditt har Gud åpnet for oss gjennom bibelen.

Bibelen er Guds ord som alltid er levende, aktivt og nytt. Vi kaller den tradisjonelle metoden å lese den hellige skrift på 'Lectio Divina' da blir lesingen til bønn: guddommelige lesning eller åndelig lesning. Guds ord kan gå inn i hjertet vårt og relasjonen til vår Herre kan utvikle seg. Lectio Divina er en naturlig måte å be på. Den oppstod blant munkene i den tidlige kristendommen og kom så til eneboerne ved Karmel fjellet.

I lang tid var det uvanlig for katolikker å lese bibelen. Ja, det var forbudt, fordi bibelen ikke skulle leses og forståes på egen hånd, men i fellesskap med kirken. Selv om vi i dag kan lese og bibelen er tilgjengelig for alle, gjelder det fortsatt: Bibelen må leses og tolkes i enhet med kirken, det samfunn som er et resultat av Guds Ords nærvær.

Det II. Vatikankonsil understreket at bibelen skal være tilgjengelig for alle. Bibelen er oversatt til alle verdens språk. Og katolikkene har begynt å verdsette bibelen i likhet med andre kristne. Men det å lese bibelen er ikke bare en intellektuell øvelse som gir kunnskap. Når vi leser bibelen møter vi Gud, som taler til oss i menneskeord. Å lese bibelen er en åndelig øvelse, en åndelig kommunikasjon med Gud selv. Derfor må vi lytte til Guds Ord med spesiell oppmerksomhet, slik at Gud kan åpenbare seg for oss.

Hele kirken har på nytt oppdaget hvilken betydning Guds Ord har for menneskets vekst i relasjon til Jesus Kristus. Gjennom den åndelige lesningen, Lectio Divina, skaper vi rom for Guds Ord slik at det kan forandre oss. På denne måten kan vi se verden her med Guds øyne og vi kan elske det vi ser med Guds hjerte.

Det latinske uttrykk 'lectio divina' betyr ordrett 'guddommelig lesning'. Uttrykket brukes for å beskrive en måte å lese bibelen på, hvor man frir seg fra egne tanker og åpner seg for det Gud vil si.. Denne metoden å fordype seg i Guds Ord oppsto hos karteuserne i det 12. århundre og den fungerer fortsatt. Denne måten å nærme seg bibelen på kan brukes av enkeltpersoner og av grupper, den krever ikke spesielle kunnskaper om bibelen, kun at man leser teksten med oppmerksomhet.

Lectio Divina består av fire trinn:

1. Det første trinnet er lesning (lectio). Vi leser Guds Ord langsomt, oppmerksomt og med ettertanke, slik at det fyller oss helt. Til dette kan hvilket som helst skriftsted brukes, bare det ikke er for langt. Vi kan for eksempel ta utgangspunktet i søndagens lesninger

2. Trinn to er preget av ettertanke (meditatio), hvor vi tenker over den valgte teksten om og om igjen for å ta til oss det som Gud vil si oss.

3. Det tredje trinnet kalles svar eller bønn (oratio), hvor vi legger fra oss all tankevirksomhet og ganske enkelt lar vårt hjerte tale til Gud. Her blir vårt svar inspirert av refleksjon om Guds Ord.

4. Det siste trinnet heter betraktning (contemplatio) hvor vi ikke bare slipper fri våre egne forestillinger, planer og overveielser, men også våre hellige ord og tanker. Vi hviler i Guds Ord. I vårt dypeste indre lytter vi til Gud, som taler til oss med lav stemme. Og dersom vi hører etter, forvandles vi litt etter litt. Denne forvandlingen har en dyp virkning på hele vårt liv. Vår livsførsel er målestokk for om vår bønn er ekte. Vi må ta det som vi leser i Guds Ord, inn i vårt daglige liv.

Disse trinnene er en enkel veiledning for bønn. De fører til mer enkelhet i vårt forhold til Gud, talen trer i bakgrunn og gir rom for å lytte. Lectio Divina inspirerer til en personlig bønn som er meget godt egnet for fastetiden. Den støtter vår vei til et personlig møte med Kristus. I dag oppdages den på nytt av mange mennesker og grupper. Den viser at Guds ord er levende og aktivt, kan forvandle enhver av oss dersom vi er åpne for det Gud vil gi oss.

Lectio Divina er egnet til å tenne håpet i oss, slik pave Benedikt XVI beskriver i sin encyclica SPE SALVI. Håpet springer ikke ut av informasjon til oss, det er et budskap som levendegjør og forvandler vårt liv, det gjør oss lik Jesus selv. "Hva Jesus, som døde på korset, har brakt, var... møtet med Herrenes Herre, møtet med den levende Gud og slik møtet med et håp som var sterkere enn slaveriets lidelse. Det forandret livet og verden innenfra" (Spe Salvi 4).

Den hellige Hieronymus sier: "Den som ikke kjenner bibelen, kjenner ikke Kristus". La oss i denne fastetiden prøve å bli bedre kjent med Kristus, vår Herre. La oss leve med ham som enkeltmennesker, men også sammen med hverandre, som menighet og kirke.

Kjære søstre og brødre, jeg ønsker dere alle en slik kraft i erfaringen med bibelen at dere møter Kristus selv i denne hellige fastetiden. Å bli kjent med Kristus er allerførst en gave fra Gud, men la oss også strekke oss ut etter det, med hjelp av Guds eget Ord. Jeg ønsker dere alle en velsignelsesrik fastetid!

Trondheim, den 7. februar 2008

+Georg Müller

Biskop

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. februar 2008)

av Webmaster publisert 08.02.2008, sist endret 08.02.2008 - 11:00