Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme har den 9. mars 2008 sendt ut den følgende pressemelding, i forbindelse med de siste dagers medieoppslag om at en ordensprest har stevnet bispedømmet, ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, for retten med anklager om brudd på arbeidsmiljøloven:

Pressemelding:

Uttalelse fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo

Jeg refererer til de siste dagers medieoppslag om en katolsk prest som har gått til det skritt å saksøke bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Dette er en trist sak, og vi beklager sterkt at den har utviklet seg dit hen at bispedømmet nå er stevnet for retten.

Den aktuelle ordenspresten har vært syk i over ett år, og blant annet for å hjelpe ham til å bli frisk, har hans overordnede i Polen, i tråd med kirkeretten, kalt ham tilbake til Polen. Derved har han ikke lenger ifølge kirkeretten jurisdiksjon i Oslo katolske bispedømme. Dette har presten valgt å ikke etterfølge og isteden søkt sivil rettshjelp. Arbeidstilsynet har vært og er involvert, og bispedømmet har oppfylt de krav instansen i prosessen har pålagt oss. I slutten av januar i år mottok imidlertid Oslo katolske bispedømme varsel om stevning for retten, fra Fagforbundet, med anklager om brudd på arbeidsmiljøloven. Bispedømmet sier seg sterkt uenig i de faktiske og rettslige spørsmål og leverer om kort tid skriftlig tilsvar på stevningen.

Saken er tung og vanskelig for mange involverte parter - for presten selv, hans orden, den involverte menigheten, for bispedømmet og for meg personlig - men av hensyn til personvernet må vi be om forståelse for at den konkrete saken ikke kan kommenteres ytterligere fra bispedømmets side. Dette handler ikke om at bispedømmet har noe å skjule, men vi ønsker å opptre ryddig av hensyn til enkeltmennesker og av hensyn til at saken dessverre nå synes å havne i retten. Dessuten er saken formelt sett, av Arbeidstilsynet, unndratt offentligheten. Dette innebærer at vi redegjør for situasjonen til de involverte og pålagte instanser, men utover dette kan vi ikke kommentere det som både formelt og moralsk sett må anses som konfidensiell informasjon.

Med vennlig hilsen

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Oslo katolske bispedømme

Oslo, 9. mars 2008

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mars 2008)

av Webmaster publisert 09.03.2008, sist endret 09.03.2008 - 18:53