Sr. Hillaria Derks S.F.X. døde den 22. mars

Sr. Hillaria Derks S.F.X. døde i Bergen den 22. mars 2008, etter 68 års ordensliv.

Det feires rekviemmesse i Vår Frue kirke, Marias Minde, mandag den 31. mars kl. 11.00.

Requiescat In Pace.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); kd/mt (27. mars 2008)

av Webmaster publisert 27.03.2008, sist endret 27.03.2008 - 15:10