Katolske studier på Menighetsfakultetet 2008-2009

 Se også:

Planen for de katolske studiene ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 2008-2009 er nå klar. Blant annet startes det opp et helt nytt tilbud rettet mot lærere på de katolske skolene. Kurset går over to semestere og er utarbeidet i samarbeid med rektorene på skolene.

Hele kurstilbudet ser slik ut:

Innføring i katolsk fundamentalteologi og dogmatikk (KAT131) - 10 stp (undervises høsten 2008)
Emnet gir en systematisk innføring på bachelornivå i katolsk fundamentalteologi og dogmatikk, og noe konsilhistorie. Fundamentalteologien behandler viktige emner som f.eks. forholdet mellom tro og fornuft, åpenbaring, skrift, tradisjon og læreembete. Dogmatisk teologi behandler viktige emner som læren om Gud, Jesus Kristus, Kirken, sakramentene og frelsen. Undervises av bl.a. Maria Junttila.
Kristendomskunnskap - katolsk læreplan (KAT136) - 15 stp (undervises høsten 2008 - våren 2009)
Emnet er et deltidsemne som gir kompetanse til lærere ved katolske grunnskoler i Norge, Sverige og Danmark. Emnet gir innføring i de deler av skolefaget som er spesifikt for de katolske skolene, og det kan kombineres med ytterligere emner slik at det blir en årsenhet i kristendomsfaget. Undervises av bl.a. Biskop Donald McKeown (Irland), Gregory Reichberg, Maria Junttila og Sigurd Hareide.
Katolsk sosiallære (KAT501) - 10 stp (undervises høsten 2008)
Emnet behandler på masternivå de temaer i katolsk dogmatikk som omhandler menneskeheten og det globale fellesskap. Temaer som bl.a. studeres i emnet er menneskeverd, fredsarbeid, fattigdom, menneskerettigheter og økologi. Undervises av bl.a. sr. Else-Britt Nilsen OP og Gunnar Heiene. Kurset inkluderer studietur.
Systematisk teologi: Katolske dogmatiske temaer (KAT512) - 20 stp (undervises høsten 2008 - våren 2009)
Emnet behandler på masternivå katolsk systematisk teologi i det 20. århundre. Det fokuseres på sentrale temaer som fundamentalteologi, kristologi og ekklesiologi ut i fra forholdet mellom enkeltteologier og magesterium, spesielt rundt Det annet vatikankonsil. Undervises av p. Robert Christian OP (Angelicum, Roma) og Gösta Hallonsten (Lund). Undervisningen foregår i bolker. (Høst-08: 8.-11. september, 7.-9. oktober samt en bolk i uke 39 eller 43.)
Katolsk lære i fortid og nåtid: Fra middelalder til nåtid (KAT232) - 10 stp (undervises våren 2009)
Emnet gir en fordypning på bachelornivå i den vestlige kirkehistorie med vekt på læreutviklingen fra middelalderen og frem til nåtid. Sentrale temaer som bl.a. behandles i emnet er læren om nattverden, rettferdiggjørelseslæren, om pavens embete og læren om kirken. Undervises av Bernt Oftestad.

Søknadssfrist for KAT136 er 15. juni, for de andre kursene 1.juli.

Mer informasjon: www.mf.no/katolsk eller katolsk@mf.no

Last ned brosjyre i PDF og en egen PDF-brosjyre for lærerkurset.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2008)

av Webmaster publisert 28.05.2008, sist endret 28.05.2008 - 13:34