Katolsk biskop fikk ikke besøke biskop Li i Beijing under OL

 Se også:

Mange hadde håpet at invitasjonen av Hong Kongs koadjutorbiskop (men ikke av kardinal Zen) til OLs åpningsseremoni var et positivt tegn med tanke på forholdet mellom Kina og Vatikanet. Biskop John Tong Hon av Hong Kong forteller imidlertid UCA News den 11. august at han hadde uttrykt ønske om å treffe den Vatikan-approberte biskop Joseph Li Shan av Beijing, som ble ordinert i september 2007. Biskop Tong ble også informert om at han var velkommen til å bo ved presteseminaret i Beijing. Senere ble han imidlertid fortalt at ingen av delene lot seg gjøre. "Som prest hadde jeg håpet å bo ved et seminar og gjøre et første besøk til biskop Li," uttaler biskop Tong, som kun fikk anledning til en telefonsamtale med biskop Li. Telefonsamtalen ble litt generell, på grunn av "frykt for at linjen ble overvåket... Jeg fortalte at vi støtter ham og ber for hans bispedømme."

AsiaNews/Catholic News Service (13. august 2008)