Refleksjonshelg for unge kvinner og menn om kall i Kirken

Bønn i kapellet på Sta. Katarinahjemmet

KALT TIL Å FORKYNNE

 - refleksjonshelg for unge kvinner og menn om kall i Kirken

Innlegg ved bla. sr. Anne Bente Hadland OP og sr. Katarina Pajchel OP.

TID: Fredag 24. - søndag 26. oktober

STED: Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgt 9, 0367 Oslo

INFORMASJON OG PÅMELDING: Innen 10. oktober til Sta. Katarinahjemmet ved sr. Ane-Elisabet Røer OP, ane.roer@katolsk.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. august 2008)

av Webmaster publisert 26.08.2008, sist endret 26.08.2008 - 11:41