Fremdrift for OKBs pastoralplan for barn og ungdom

 Se også:

Høstens høringsrunde for Oslo katolske bispedømmes pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid resulterte i innspill, til dels svært gjennomarbeidede, fra 11 av bispedømmets menigheter. Flere steder har både menighetsråd, kateteketer og frivillige i øvrig barne- og ungdomsarbeid vært involvert i svarene. Også Det kateketiske senter, Norges Unge Katolikkers landsstyre og Katolsk Studentlag i Oslo har uttalt seg. I tillegg kommer innspill fra syv enkeltpersoner, samt muntlige innspill fra prestene på prestemøtet 2008 og kommentarer fra de over 20 deltakerne på det åpne høringsmøtet i Oslo i november.

Arbeidsgruppen har nå arbeidet seg gjennom samtlige innspill og takker for alle kommentarer, forslag og tanker! Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid i vinter og håper at biskopen vil kunne presentere den endelige versjonen av pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i OKBs menigheter på Pastoralrådets vårmøte i mars i år.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppen

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. januar 2009)

av Webmaster publisert 07.01.2009, sist endret 07.01.2009 - 13:09