Høring på ny pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid

 Se også:

Ny pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i Oslo Katolske Bispedømme:

Høringsrunde 15. september til 10. november

I forlengelsen av OKBs seminar om barne- og ungdomsarbeid "Sammen i møte med Kristus" på Mariaholm i 2003, og på initiativ fra Pastoralrådet i OKB, har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å utforme en pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i OKB. Denne planen skal være et kort og konsist dokument på rundt 15 sider, som punktvis skal fastlegge hva OKBs menigheter skal gjøre, og hva de skal vurdere om de har kapasitet til å gjennomføre, i sitt pastorale tilbud til barn, ungdom, unge voksne og studenter, inndelt etter aldersgrupper.

Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid våren 2008 og har nå utarbeidet et foreløbig utkast for høring i bispedømmet. Dette utkastet sendes nå til alle bispedømmets menigheter og NUKs lokallag, sammen med et tilbakemeldingsskjema. Høringstiden er fra 15. september til 10. november. Dokumentet er planlagt å ferdigstilles i mars 2009.

Alle interesserte inviteres til å komme med tilbakemelding på utkastet ved hjelp av utfylt høringsskjema. Dokumentutkast og høringsskjema kan fås ved henvendelse til din lokale menighet, eller ved å sende en forespørsel til mailadressen pastoralplan@katolsk.no eller pr. post til Arbeidsgruppen for pastoralplan v/ Ståle Wilhelmsen, Norges Unge Katolikker, Akersveien 16 a, 0177 OSLO. Høringsskjema kan leveres til samme mail- og postadresse.

Arbeidsgruppen for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid håper at så mange som mulig gir tilbakemelding på dokumentutkastet.

Man kan også laste ned utkast til pastoralplan her og høringsskjema her.

Det vil også bli arrangert en høringsdag mandag 13. oktober. Se egen nyhet om dette.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppens sekretærer

Marta Bivand Erdal og Ståle Wilhelmsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. september 2008)

av Webmaster publisert 15.09.2008, sist endret 15.09.2008 - 17:34