Paven advarer mot skadelig polemikk i Kirken

Benedikt XVI

Etter de siste ukers kontroverser rundt to av sine beslutninger, advarer nå pave Benedikt XVI mot skadelig polemikk innad i kirken.

I forbindelse med sin formiddagsvelsignelse den 22. februar ba paven om St. Peters forbønn slik at "ikke forstyrrelser og stormer ryster kirken", og at katolikker må forbli enhetlige i tro og kjærlighet.

I sin tale til studentene ved bispedømmet Romas presteseminar to dager tidligere, mintes paven Paulus` advarsel til galaterne om ikke å "bite og glefse etter hverandre", men i stedet bli ledet av Ånden.

"Paulus viser her til polemikken som oppstår der troen degenereres til intellektualisme, og hvor ydmykheten erstattes med et arrogant ønske om å være bedre enn den andre."

"I vår tid ser vi også lignende situasjoner hvor hver enkelt ønsker å være den andre overlegen og med intellektuelt hovmod hevder sin rett over den andre, i stedet for å ta del i Kristi legeme som er Kirken."

"På denne måten oppstår den polemikk som er nedbrytende og som fører til en karikatur av Kirken, som bør ha en enkelt sjel og ett hjerte".

I sine to taler nevnte Paven ikke spesifikt de nylige interne uenighetene i Kirken.

I januar opphevet Paven ekskommunikasjonen av fire tradisjonalistiske biskoper, deriblant biskop Richard Williamson, som på TV hevdet at ingen jøder døde i nazistenes gasskammere. Vatikanet opplyste senere at Paven ikke var klar over Williamsons holdninger, og presiserte at Benedikt XVI selvsagt ikke deler disse.

Kritikken mot opphevelsen kom blant annet fra jødiske grupper, men også fra katolske ledere, spesiellt i tysk-talende land, som hevdet at ytterligere konsultasjoner burde blitt foretatt før opphevelsen av ekskommunikasjonen.

Lignende reaksjoner forekom også da Paven utnevnte Fader Gerhard Maria Wagner til ny hjelpebiskop av Linz, Østerrike, som tidligere er blitt sitert på at orkanen Katarinas herjinger skyldes den "åndelige forurensing" i New Orleans. Etter en "avstemming" blant geistlige i bispedømmet, som uttrykte manglende tillit til Wagner, valgte han å be Paven om å trekke tilbake sin nominasjon som hjelpebiskop.

CNS - Catholic News Service (23. februar 2009)