Saligkåring av Johannes Paul II i april 2010?

Pave Johannes Paul II (1920-2005)

Pave Johannes Paul II vil bli saligkåret i April 2010, i følge rapporter i italiensk og polsk presse.

Presserapportene, som siterer ikke-navngitte kilder i Kongregasjonen for Helligkåringer, hevder at saligkåringsseremonien kan finne sted 2. april 2010, femårsdagen for Pavens død.

Det har ennå ikke kommet noen offisielle uttalelser fra Vatikanet som bekrefter rapportene, men kardinal Stanislaw Dziwisz av Krakow, Johannes Pauls sekretær i 5 år, forsikret nylig at saligkåringsprosessen snart er over.

Les mer:

JPII Beatification in 2010?

Polish press reports John Paul II to be beatified on April 2, 2010

CNA - Catholic News Agency (20. mars 2009)