Opptak til St. Eystein presteseminar 2010

 Se også:

Søknadsfrist for opptak til St. Eystein presteseminar 2010 er 20. april.

Eventuelle kandidater (ca. 20-35 år) søker til presteseminarets rektor, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, Akersveien 6, 0177 Oslo (fax: 23 21 95 01; e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no.

Dåpsattest (med anmerkninger), vandelsattest fra Politiet, legeattest samt referanse til to prester og eventuelt andre må vedlegges søknaden.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. februar 2010)

av Webmaster publisert 16.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59