Sr. Else-Britt Nilsen blir professor II ved MF

 Se også:

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) i Oslo tildelte 16. juni 2010 sr. Else-Britt Nilsen OP kompetanse som professor II. Hun vil bli ansatt som professor II ved fakultetet fra høstsemesteret. En professor II har sitt hovedvirke et annet sted, men hentes inn til et universitet/en høyskole for å bidra innen et spesielt fagfelt hvor vedkommende har særlig kompetanse, i sr. Else-Britts tilfelle "i systematisk teologi med særlig vekt på interaksjonen mellom samtidsteologi og sosial kontekst". Herunder inngår også katolsk sosiallære.

Nilsen har tidligere vært tilknyttet MF som timelærer og vært med å utvikle noen av de katolske kursene ved fakultetet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. juni 2010)

av Webmaster publisert 19.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59