Kaos etter politirazzia; leder for Kirkens undersøkelseskommisjon går av i protest

St. Rombouts katedral i Mechelen. Foto: Donar Reiskoffer/Wikimedia Commons

Torsdagens ransaking av erkebispegården i Mechelen-Brusse har fått massiv mediedekning. Søndag ble det kjent at pave Benedikt beklaget politiets fremgangsmåte i et personlig brev til erkebiskop Andre-Joseph Leonard.

Kirken i Belgia ble tidligere i år rystet da biskop Roger Vangheluwe av Brügge gikk av i skam etter å ha innrømmet seksuelt misbruk av sin egen nevø på 70- og 80-tallet. Biskop Jozef De Kesel, tidligere hjelpebiskop av Mechelen-Brussel, ble fredag utnevnt som Vangheluwes etterfølger til bispesetet i Brügge.

Scenene som nå utspilles har fått mange til å rette søkelyset mot den nylig avgåtte kardinal Godfried Danneels og hans tredveårige periode som primas av Belgia. Danneels har fått kritikk - både innenfor og utenfor Kirken - for sin ledelsesstil, deriblant manglende håndtering av misbruksanklager.

En av hans hovedkritikere er den nå pensjonerte presten fr. Rik Devillè som i 1992, etter 30 års prestetjeneste, begynte å samle inn informasjon om misbruksanklager mot prester. John Allen fra NCR henviser til et ferskt intervju med Devillè i den italienske avisen La Stampa, hvor presten ønsker politiaksjonen velkommen.

I følge Devillè sitter hans organisasjon "Rights and Liberty in the Church" på over 300 misbruksanklager rettet mot prester. Den pensjonerte kardinal Danneels' hjem ble også ransaket under torsdagens aksjon, hvor tok politiet med seg flere dokumenter og hans personlige PC.

Det kan virke innlysende at politietterforskerne har handlet på konkrete tips, spesielt med tanke på det drastiske skrittet med å bore hull i gravkamrene til kardinalene Jozef-Ernest Van Roey og Leon-Joseph Suenens i katedralen i Mechelen, nord for Brussel. I følge belgiske medier skal politiet ha fått tips om hemmelige dokumenter bortgjemt i et nylig restaurert område. Kirkelige ansatte skal da ha ledet etterforskerne til gravkamrene, siden disse nylig har gjennomgått en renovasjon. Det har ikke blitt rapportert om funn herfra.

Går av i protest

Lokalene til erkebispedømmets egen arbeidsgruppe for behandling av misbruksanklager - Adriaenssens-kommisjonen - ble også ransaket. Samtlige saksmapper ble konfiskert. Lederen av kommisjonen, den anerkjente barnepsykiateren Peter Adriaenssens, fikk også beslaglagt sin laptop. Adriaenssens uttrykte umiddelbar bekymring for ofrenes konfidensialitet og beskyttelse etter raidet.

I en dramatisk vending mandag annonserer Adriaenssens og flere av kommisjonens medlemmer at de trekker seg i protest mot politiaksjonen.

- De siste timene har vi mottatt e-poster og telefoner fra mennesker som nå uttrykker panikk over hva som vil skje med deres private opplysninger. Kommer foreldrene deres til å få vite? Kommer deres historier til å kunne leses i avisene? Vil deres partner, som ikke visste, nå få vite dette gjennom avisene eller justisdepartementet?, sier barnepsykiateren til belgiske medier i dag.

Kommisjonen skulle denne uken intervjue seksten personer som tidligere har rapportert misbruk til den nå avgåtte erkebiskop Danneels. En rapport fra kommisjonens arbeid var ventet førstkommende oktober.

Protestene

Erkebiskop Andre-Joseph Leonard av Mechelen-Brussel og belgisk primas, har fordømt metodene som ble tatt i bruk under aksjonen, og beskrev de som tatt ut av kriminalromaner som Da Vinci-koden. Kardinal Danneels' ferske erstatter er håndplukket av Benedikt til å rydde opp i Kirken i Belgia. Leonard har gjentatte ganger uttrykt nulltoleranse for misbrukssaker.

Erkebispedømmets advokat Fernand Keuleneer har satt spørsmålstegn ved politiaksjonens legitimitet, og utelukker ikke rettslig forfølgelse av saken.

- Kommer vi til den konklusjonen at dette ikke var legitimt og manglet proporsjonalitet så vil vi ta rettslige skritt. Jeg vil ihvertfall anbefale min klient til rettslig forfølgelse av Den belgiske stat, sier Keuleneer til AFP.

Den tynnslitte tilliten mellom Kirken og de sivile myndighetene i Belgia taler uansett sitt eget språk. Erkebiskop Andre-Joseph Leonard står nå ovenfor en massiv oppgave med å gjenopprette orden i Kirken i Belgia. Vatikanet offentliggjorde i dag kommunikeet som ble gitt av statssekretær Tarcisio Bertone lørdag.

En representant for politiet i Belgia beskrev søndag aksjonen som legal og innenfor lovens rammer. I følge AFP, som siterer italienske Corriere della Sera, ble aksjonen igangsatt grunnet belgiske myndigheters frustrasjon ovenfor kirkens manglende rapportering av overgrepsanklager.

AFP, BBC, VIS, NCR; Andreas Dingstad (28. juni 2010)

av Webmaster publisert 28.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59