Dropper søksmål mot Den hellige stol

- Rettferdighet til ofrene for seksuelt misbruk og beskyttelsen av mindreårige er fremdeles vår primære målsetting.

Slik kommenterer Vatikanets pressetalsmann, p. Federico Lombardi, nyheten om at 3 seksuelt misbrukte menn som har saksøkt Den hellige stol nå dropper saken. De 3 mennene fra Kentucky ble som unge gutter seksuelt misbrukt av prester, og stevnet i 2004 Den hellige stol for retten med anklager om bevisst hemmeligholdelse fra Vatikanets side.

Mennenes advokat, Bill McMurry, ønsket i tillegg å stevne inn pave Benedikt XVI som vitne i saken. McMurry sier nå at tidligere rettslige kjennelser som anerkjente Den hellige stols immunitet qua suveren stat var en av årsakene til tilbaketrekkingen, samt det faktum at de fleste av ofrene allerede har fått kompensasjon fra sine respektive bispedømmer.

Den amerikanske advokaten for Den hellige stol, Jeffrey Lena, sier at tilbaketrekkingen av saken viser at Den hellige stol aldri har hatt en politikk for å skjule og dekke over seksuelle misbrukssaker. Lena kommenterer også at selv om saken mot Den hellige stol manglet et rettslig grunnlag, så betyr ikke dette at saksøkerne ikke led som følge av det seksuelle misbruket, men at saken bare avledet oppmerksomheten fra det viktige målet med å beskytte barn.

Vatikanets pressetalsmann, p. Federico Lombardi, sa tirsdag at sakens positive utgang ikke på noen måte må underminere Den hellige stols sjokk og fordømmelse vedrørende seksuelt misbruk, og medfølelsen med ofrenes lidelser. På tross av dette sa Lombardi at "det er gode nyheter at en sak som har vart i 6 år vedrørende Den hellige stols påståtte tildekking av misbrukssaker, og som har hatt en sterk negativ effekt på opinionen, nå til slutt har blitt bevist ubegrunnet".

"John Doe vs. The Holy See"

Saken fra Kentucky er ikke relatert til det pågående søksmålet mot Den hellige stol i Oregon, i det som har blitt kjent som "John Doe vs. The Holy See". Amerikansk høyesterett avviste i juni en anke om immunitetsbeskyttelse fra Den hellige stol, og den går dermed sin gang i det amerikanske rettssystemet.

Det var i 2002 at en mann fra Seattle tok sin sak til retten med anklager om at en irsk prest gjentatte ganger forgrep seg på han på 60-tallet. Presten skal ha blitt forflyttet fra Irland på 50-tallet etter seksuelle misbruksanklager, for deretter å gjenta ugjerningene både i Chicago og Portland.

Presten ble laisert i 1966 og døde i 1992.

Den fornærmedes advokat argumenterer med at under amerikansk lov er enhver prest formelt sett en ansatt under Vatikanet. Dette medfører i tilfelle et unntak fra den amerikanske "Foreign Sovereign Immunity Act", som utelukker rettslig forfølgelse av uavhengige stater. Søksmålet søker i tillegg å ansvarliggjøre Vatikanet for forflytningen av presten, noe som førte til at han kunne forgripe seg på nytt.

Jeffrey Lena, advokaten som behandler alle sakene for Den hellige stol, hevder på sin side at Vatikanet ikke kan være ansvarlig for alle prester handlinger.

- Den hellige stol betaler verken prestenes lønninger eller velferdsgoder, eller utøver noen form for daglig kontroll over disse som indikerer et direkte ansettelsesforhold, kommenterte Lena til CNA etter høyesteretts kjennelse i juni.

Vatikanet offentliggjorde nylig oppdaterte retningslinjer for behandling av kirkelige straffesaker vedrørende seksuelle forbrytelser begått av klerikere. Reglene forenkler de kirkelige prosedyrer med å fjerne misbruksanklagde prester, som for eksempel muligheten til å omgå kostbare og tidkrevende kanoniske rettssaker mot misbruksanklagde prester.

Associated press, CNA, Wikipedia, VIS; Andreas Dingstad (10. august 2010)

av Webmaster publisert 11.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59