Mål vitenskapen etter dets bidrag til det felles beste

Vitenskapens fulle verdi i det 21. århundret vil bli målt etter "forskernes evne til sannhetssøken og bruk av funn på en måte som går hånd i hånd med søken etter det rettferdige og gode". Dette sa pave Benedikt XVI torsdag i en tale til medlemmene av Det pavelige vitenskapsakademi.

Benedikt bemerket at det i det tyvende århundret vokste frem to ekstreme tilnærminger til vitenskapen: mens enkelte forventet at den skulle løse alle menneskehetens problemer og eksistensielle spørsmål, begynte andre å frykte det vitenskapelige fremskritt grunnet skremmende utvikling innen for eksempel våpenproduksjon. I følge paven er begge disse tilnærmingsmåtene ukorrekte. Vitenskapen er derimot "en tålmodig, men allikevel lidenskapelig søken etter sannheten om kosmos, om naturen og menneskets konstitusjon", presiserte Benedikt.

"Forskere skaper ikke verden; de får kunnskap om den og forsøker å imitere den ved å følge de lover og begripelighet som manifesterer seg gjennom naturen", fortsatte han.

Samtidig fører det faktum at det finnes en uforanderlig størrelse - en lov og logikk som eksisterer utenfor menneskelig kontroll - mennesket til å "erkjenne eksistensen av en allmektig fornuft, som skiller seg fra den menneskelige, som bærer verden", bemerket Benedikt.

Kirken har høy aktelse for og søker å fremme vitenskapen, og paven roset måten mange forskere inkorporerer filosofiske spørsmål i sitt arbeid. Vitenskapen kan tjene på denne anerkjennelsen av den menneskelige persons åndelige dimensjon, og dets "søken etter de endelige svar" på verden og livets mening, sa Den hellige far. Samtidig oppfordret han forskere til en mer "interdisiplinær tilnærming knyttet opp mot filosofisk refleksjon", og at vitenskapelige fremskritt brukes til å løse "menneskehetens store utfordringer", til fremme av det felles beste og helhetlig utvikling over hele verden.

Temaet for samlingen i Det pavelige vitenskapsakademi er "Det tyvende århundrets vitenskapelige arv".

Les mer:

Science a place of dialogue between man and God (Vatikanradioen)

Scientific Achievement Must Aim at the True Good of Man (VIS)

VIS - Vatican Information Service; Andreas Dingstad (28. oktober 2010)

av Webmaster publisert 29.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59