Vellykket kirkevigsling og 40-årsjubileum på Lillehammer

Mariakirken i Lillehammer, sett fra Weidemannsgate. Kirken sto ferdig i 1970, men da ikke fullstendig vigslet.

Lørdag 4. desember feiret Mariakirken menighet på Lillehammer 40-årsjubileum for kirkebygningen, og oppjusteringen av menighetens status fra kapelldistrikt til menighet. Se en bildekarusell fra feiringen!

Kirken var mer enn fullsatt da inngangsprosesjonen bestående av 21 ministranter, 7 prester og biskop Eidsvig kom inn i kirkerommet til åpningshymnen "Gjør døren høy, gjør porten vid".

Det sivile Norge ble representert ved fylkesmannen for Oppland Kristin Hille Valla, Anne Marie Bagstad Jøranli fra Oppland fylkeskommune og varaordfører i Lillehammer Rolf Kristiansen. Den norske kirke ble representert ved prost Per Halstein Nielsen fra Lillehammer, prost Nils Kaare Erlimo fra Gjøvik og sognepresten i Lillehammer kirke Tormod Kapelrud.

Uten pastor Gerhard Parthe, og den støtten han fikk fra katolikker i Tyskland, ville Mariakirken på Lillehammer ikke ha blitt bygd på slutten av 1960-årene. Kirken, med ca. 150 sitteplasser, ble bygget for en menighet på ca 30 medlemmer. Daværende Oslo-biskop John W. Gran så ikke behovet for et kirkebygg på Lillehammer hvor man siden 1956 hadde hatt et kapell, men p. Parthe lot seg ikke stoppe og samlet inn alle pengene selv. Kanskje var det også derfor kirken ikke ble vigslet i 1970. Menigheten var liten og fremtiden uviss.

Det var særlig organisasjonen Kolpingwerk som hjalp p. Parthe å reliasere drømmen om en kirke. Derfor var det svært gledelig at to representanter for Kolpingwerk i p. Parthes hjemby Cappenberg, samt sognepresten derfra, kunne delta i feiringen sammen med p. Parthes nevø med kone.

Det er først i år at det faste messebesøket i kirken har kommet opp i ca. 100, og messestedene Otta og Gjøvik samler til sammen ca. 120 troende. I St. Thomas kapelldistrikt samles mellom 30-40 til messene.

P. Parthes visjon var fremtidsrettet, og menigheten er ham og alle hans støttespillere dypt takknemmelig. Menigheten har vist sin levedyktighet, og tiden var derfor moden for at sognekirken kunne vigsles.

Etter messen var det menighetsfest. 180 personer var tilstede til festmiddagen hvor de kunne nyte eksotiske retter fra alle verdens land, og la seg underholde av ungdomslaget og andre grupper i menigheten.

I forbindelse med jubileet har menigheten utgitt et jubileumsskrift på 114 sider. Det koster kr 250 (+ porto) og kan bestilles ved å kontakte menigheten.

P. Pål Bratbak

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. desember 2010)

av Webmaster publisert 09.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59