Hallvard Hole OFM diakonviet

Allehelgenslitaniet diakonvielse HallvardLørdag den 14. mai ble Hallvard (Thomas) Hole OFM diakonviet av hjelpebiskop i Wroclaw, Edward Janiak, i Den hellige Antonius’ kirke i Wroclaw.

Br. Hallvard, som avla evige løfter i St. Fransiskus Xaverius kirke i Arendal den 30. april, var én i en stor gruppe ordinander. Hans ordensbrødre Teofil Maciej Niewiński, Ezechiel Michał Adamski, Kamil Mariusz Tymecki, Oskar Michał Maciaczyk og Kajetan Jerzy Uljasz mottok prestevielsens sakrament sammen med Kamil Wawro SS.CC. Picpusene i den polske provinsen (SS.CC) studerer sammen med fransiskanerne (OFM) i St. Hedvig-provinsen, som br. Hallvard tilhører. Picpuspater Pawel Wiech, sogneadministrator på Hønefoss, var blant koncelebrantene.

Kandidatene er klareKrzysztof Potempa, January Paweł Śliwa, Wiktor Paweł Lata, Igor Maciej Rybak, Jordan Mateusz Staffa mottok diakonvielsen sammen med br. Hallvard.

Kandidatene ble kalt frem av rektor for det fransiskanske seminar, p. Remigiusz Józef Gruca OFM, mens provinsial p. Wacław Stanisław Chomik OFM ba biskopen om å vie kandidatene.

På slutten av messen rettet biskop Janiak noen ord, inspirert av pave Benedikt XVI, til de nyviede prestene og diakonene. ”Å bli Jesu Kristi venn: Dette er kjernen i det å være prest”, sa han og oppfordret dem til å utvikle og å utdype sitt vennskap med Jesus. Et ”ja” til Ham innebærer et stort ansvar, understreket biskopen.  Han la til at dette var en viktig dag også for de nyviedes familier.

Under en høytidelig vesper i presteseminDe nyvigsledearets kapell kvelden før, den 13. mai, hadde kandidatene avlagt trosbekjennelsen og troskapsløftet som hører til deres nye oppgave på vegne av Kirken.

Br. Hallvard skal gjøre tjeneste som diakon i en fransiskanermenighet i Wroclaw. Sommerpraksis i år skal han ha i St. Fransiskus Xaverius menighet i Arendal. Motta Evangeliet

Se hele billedgalleriet på Flickr.

 

 

 

 Som en del av ritualet overrekker biskopen evangelieboken til de nyviede diakonene. En av deres oppgaver er heretter å preke og lese Evangeliet i messen."Motta Kristi Evangelium som du nå skal forkynne. Se til at du tror det du leser, forkynner det du tror og lever etter det du forkynner."

 

www.franciszkanie.com/katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)