Sosiolog: Hvert femte minutt drepes en kristen for sin tro

Den italienske religionssosiologen og juristen Massimo Introvigne anslår at så mange som 105 000 kristne lider martyrdøden hvert år, med andre ord: en hvert femte minutt. Dette melder nyhetsbyrået Zenit.

Introvigne - som er OSSEs (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) representant for bekjempelse av "rasisme, fremmedfrykt og diskriminering" - kom med uttalelsene i forbindelse med en nylig interreligiøs jødisk-kristen-muslimsk konferanse i Ungarn.

Konferansen ble avholdt med støtte fra det ungarske presidentskapet for EUs ministerråd, og en rekke høytstående representanter fra de tre trosretningene, samt politiske og sivile ledere, var representert.

I følge Introvigne drepes så mange som 105 000 kristne årlig for sin tro. Tallet er ikke medregnet ofre for borgerkriger eller internasjonale konflikter.

- Hvis ikke disse tallene ropes ut til verden; hvis denne nedslaktingen ikke stoppes; hvis forfølgelsen av kristne ikke anerkjennes som den mest presserende verdensomspennende krisesituasjon når det gjelder vold og religiøs diskriminering, så vil dialogen mellom religioner kun forevise skjønne konferanser, men ingen konkrete resultater, sa Introvigne.

Et av landene som ofte trekkes frem er Egypt - hvor kristne møter motstand både på individuelt og institusjonelt plan. Den egyptiske diplomaten Aly Mahmoud sa på sin side at det nordafrikanske landet nå ønsker å vedta lover som beskytter den kristne minoriteten, blant annet ved å straffe religiøse hat-prekener samt gjøre det forbudt for fiendtlige menneskemengder å samles utenfor kirker.

Tilstede var også den ungarske kardinal Péter Erdö, som advarte mot at mange kristne samfunn i Midtøsten "dør ut grunnet emigrering, fordi alle kristne som føler seg truet vil flykte". Kardinalen ba samtidig Europa forberede seg på "en ny bølge med utvandring, denne gang fra kristne som flykter fra forfølgelse".

Erkebiskop Hilarion Alfeyev - formannen for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling og en av hovedaktørene innen katolsk-ortodoks dialog - minnet konferansen på at "i hvert fall en million" av de kristne som utsettes for forfølgelser er barn.