Stor oppussing av Mariaholm

Mariaholm er Kirkens leirsted og konferansesenter og ble bygget på slutten av 1960-tallet. Det ligger i Spydeberg kommune i Østfold ved innsjøen Øyeren, en snau times kjøring fra Oslo. For tiden pågår en omfattende oppgradering av anlegget.

Mariaholm brukes veldig mye i forbindelse med Kirkens barne- og ungdomsarbeid som leirsted for helgearrangementer, påske- og sommerleirer, både på nasjonalt plan gjennom Norges Unge Katolikker (NUK) og på lokalt plan gjennom menighetene på Østlandet. I tillegg er det flittig brukt til møtevirksomhet for bispedømmet, Caritas og andre instanser innen Kirken.

 Mariaholm har i de senere år hatt behov for et betydelig løft. Ikke bare fordi tidens tann har satt sine spor, men også fordi stedets kapasitet begynner å bli for liten for den aktiviteten Kirken har i dag. Det er også ønskelig å tilrettelegge for at flere mindre grupper kan være på Mariaholm samtidig uten å være til bry for hverandre; dette er i dag vanskelig å gjennomføre fordi det ikke er nok møterom.

De tre norske stiftene har derfor besluttet at oppgradering av Mariaholm skal prioriteres, og et helt års støtte fra tyske Bonifatiuswerk til Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift går nå til Mariaholm. Tromsø stift bidrar med hele to års Bonifatiuswerk-støtte.

Oppgradering av småhusene

bestyrerbolig MariaholmI 2011 begynte bispedømmets egne håndverkere på første trinn av arbeidene, oppussing av bestyrerboligen og betjeningsboligen. Disse har fått ny panel/ytterkledning og bedre isolasjon, nye vinduer og dører, og nytt takbelegg. Bestyrerboligen (se bildet) har blitt bygget om, slik at man har fått to store møterom. De innvendige arbeidene forventes ferdigstilt før påske, og det vil bli 14 sengeplasser i hvert av husene (tre dobbeltrom og to firemannsrom), en solid økning fra dagens fem sengeplasser.

I tillegg er det utført en del andre reparasjoner og forbedringer: Trappen til resepsjonen på hovedbygningen er reparert, og ved inngangsdøren til sovefløyen er det bygget et nytt og større overbygg for å beskytte bedre mot vær og vind.

Videre arbeid

I år håper vi å utvide spisestuen, noe som samtidig vil gi oss to nye grupperom i etasjen under den nye delen av spisestuen. Dette vil gi bedre plass i spisestuen, som allerede i dag er trang når alle dagens 84 sengeplasser er i bruk. Det gir også plass for fremtidige økninger av sengekapasitet på sovefløyene og rom for utvidelser av kjøkkenet, som vil bli nødvendig når man skal lage mat til mange flere enn i dag.

Dette er et stort prosjekt, og vi er derfor avhengige av deres bidrag i tillegg til de midler vi har fått fra Bonifatiuswerk i Tyskland. Kostnadene for utvidelsen av spisesalen er avhengige av grunnforholdene, som i skrivende stund undersøkes.

Noen mindre arbeider er også planlagt utført i år, blant annet nødvendig modernisering av det elektriske anlegget i kapellet og i foredragssalen. Dersom tid og penger strekker til, er det også ønskelig å pusse opp biskopens soverom, som er et av få rom som aldri har vært pusset opp siden det ble bygget for snart 45 år siden.

Vi takker for alle bidrag dere har gitt til nå, og ber om deres fortsatte støtte.

Man kan også støtte Mariaholm ved  delta på Norges Unge Katolikkers dugnadshelg 4.-6. mai.

 

Tekst: Paul Marić/Heidi H. Øyma

Foto: OKBs eiendomsavdeling