Nye erkebiskoper av Montreal og Baltimore

Vatikanet, 20.3.2012 (KI/KAP) – Pave Benedikt XVI utnevnte tirsdag den 20. mars nye erkebiskoper av Montreal i Canada og Baltimore i USA, begge tradisjonelle kardinalseter.

Christian Lepine (61), til nå hjelpebiskop i Montreal, blir ny erkebiskop av det kanadiske erkebispedømmet. Samtidig innvilget paven avskjedssøknaden fra han forgjenger, kardinal Jean-Claude Turcotte (75), av aldersgrunner.

Christian Lepine ble født den 18. september 1951 i Montreal og ble presteviet i 1983. Deretter studerte han videre på Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, og han avsluttet studiene med et lisensiat i dogmatikk. Etter to år som sekretær for sin erkebiskop Turcotte begynte Lepine i 1998 i Statssekretariatet i Vatikanet, deretter var han frem til 2001 medarbeider i Liturgikongregasjonen. Fra 2001 underviste han i fem år på presteseminaret i Montreal, og deretter var han i fem år sogneprest i et sogn nær Byen. Siden juli 2011 han har vært hjelpebiskop i sitt hjembispedømme.

Erkebispedømmet Montreal i den franskspråklige kanadiske provinsen Quebec har mer enn halvannen million katolikker. Bispedømmet ble opprettet i 1836 og ble erkebispedømme i 1886. Erkebiskopen av Montreal er tradisjonelt kardinal.

William Edward Lori (60), til nå biskop av Bridgeport, ble samme dag utnevnt til ny erkebiskop av Baltimore i USA. Han kommer fra Louisville i Kentucky og er en av talsmennene for amerikanske katolikkers motstand mot president Obamas utvidelse av prevensjonsytelsene. I denne rollen leder han også den amerikanske bispekonferansens Adhockommisjon for religionsfrihet. Denne kommisjonen befatter seg med tendenser i lovgivningen som setter religiøse oppfatninger og verdier under press. Som eksempel nevnte presidenten for bispekonferansen, kardinal Timothy Dolan, abort og homofile ekteskap.

Som en av de fremste kirkerettekspertene i USA var Lori en betydelig bidragsyter til utarbeidelsen av bispekonferansens nulltoleransepolitikk. Da Obamas regjering i januar presenterte statlige regler for sykeforsikring som ga arbeidsgivere ansvaret for kostnader til «reproduktiv helse», spesielt prevensjonsmidler. Religionssamfunn var riktignok unntatt, men ikke konfesjonsbundne sykehus eller skoler. Erkebiskop-elekt Lori kommenterte denne plikten med ordene at det var like absurd som «å gå inn i en koscher delikatessebutikk og be om en skinkesandwich».

Baltimore nyter spesiell anseelse som det eldste bispesetet i USA. Fire av de så langt femten biskopene siden 1789 har vært kardinaler. Loris forgjenger Edwin O'Brien ble i november utnevnt til pro-stormester for ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem og ble i februar kreert til kardinal.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)