Gerhard Ludwig Müller ny prefekt for Troslærekongregasjonen

Vatikanet/München, 2.7.2012 (KI/KAP) - Biskop Gerhard Ludwig Müller av Regensburg (64) ble mandag den 2. juli 2012 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny prefekt for Troslærekongregasjonen i Vatikanet. Han etterfølger den amerikanske kardinalen William Joseph Levada (76), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner av paven.

Levada har ledet kongregasjonen siden 2005, da den daværende prefekt Ratzinger ble valgt til pave. Müller får samtidig rang av erkebiskop. Han kommer til å bli kreert til kardinal ved første anledning.

Den nye prefekten blir samtidig president for kommisjonen Ecclesia Dei, som er ansvarlig for læresamtalene med de tradisjonalistiske Pius X-brødrene (SSPX), for den pavelige Bibelkommisjonen og for den internasjonale teologkommisjonen. Disse embetene er i henhold til tradisjonen knyttet til vervet som prefekt for Troslærekongregasjonen.

Det har i flere måneder vært spekulert i denne utnevnelsen. Erkebiskop Müller er høyt ansett i Roma som teolog og ekspert på økumenikk. Ved siden av den kanadiske prefekten for bispekongregasjonen, kardinal Marc Ouellet, ble han regnet som en favoritt til å overta etter kardinal Levada, som fylte 76 år for ti dager siden og beskrives som «trett av embetet» (amtsmüde).

Müller er en internasjonalt ansett teolog, som underviste i München. Han skrev sin doktorgradsavhandling og habilitasjon hos dagens kardinal Karl Lehmann av Mainz og var fra 1978 sekularprest i Mainz. I 1998 ble han medlem av Den internasjonale teologkommisjonen i Vatikanet. Allerede fra 1990 tilhørte han Troslærekommisjonen i Den tyske bispekonferansen.

Gjesteprofessorater førte Müller til Italia, Spania, Peru, Brasil, USA og India. I sin dogmatikk holdt han seg strengt til det pavelige læreembete og avviser for eksempel kategorisk at kvinner kan vies til prester eller diakoner. Hans Katholische Dogmatik regnes som et standardverk og er oversatt til flere språk. Spekteret i hans kontaktnett strekker seg fra høyskoler som står Opus Dei nær, til ledende latinamerikanske frigjøringsteologer som peruaneren Gustavo Gutiérrez, som er en venn av Müller. Da Müller ble bispeviet i 2002, deltok fra Roma kuriekardinalen Joseph Ratzinger og fra Peru grunnleggeren av frigjøringsteologien, Gustavo Gutiérrez. Begge regnes som biskop Müllers fortrolige.

Pave Benedikt XVI har nylig utnevnt Müller til medlem av De pavelige rådene for kulturen og for de kristnes enhet, og dessuten tilhører han kongregasjonen for katolsk utdannelse.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)