Vatikanet får ekspert-hjelp mot økonomisk kriminalitet

Vatikanet har ansatt en sveitsisk ekspert innen anti-hvitvasking som et ledd i arbeidet mot intern økonomisk kriminalitet.

René BrülhartAnsettelsen kommer i kjølvannet av Moneyval-kommisjonens rapport, som slo fast at Vatikanet – i likhet med blant annet Tyskland – oppfyller 9 av 16 internasjonale standarder for god og etisk bankpraksis. USA topper listen med 15 av 16 punkter.

Moneyval er en kommisjon i Europarådet som jobber mot internasjonal hvitvasking og terrorfinansiering. 28 av Europarådets medlemsstater, samt Israel og Vatikanet, har latt seg undersøke for å skape større internasjonal økonomisk transparens.

I oppfølgingen av Moneyvals anbefalinger får altså Vatikanet nå profesjonell drahjelp av den 40-årige advokaten René Brülhart. Sveitseren har tidligere hatt toppjobben i Liechtensteins finansielle etterretningsenhet, og er ansatt som konsulent "innen alle områder tilknyttet anti-hvitvasking og tiltak mot terrorfinansiering", heter det i en uttalelse fra Vatikanet tirsdag.

Brülhart har siden 2010 også vært nestformann i Egmontgruppen, et verdensomspennende nettverk av nasjonale finansielle etterretningsenheter.