— Mangfoldet forsterker Kirkens enhet

— I dette konsistoriet ønsker jeg spesielt å fremheve det faktum at Kirken er Kirken for alle folkeslag, og derfor taler hun til de ulike kulturer i ulike kontinenter. Hun er pinsens Kirke: midt i en polyfoni av ulike stemmer, retter hun en enkelt samstemt sang til den levende Gud.

Dette sa pave Benedikt under lørdagens konsistorium i Peterskirken, da han kreerte seks nye kardinaler.

Se høydepunkter i videoen under.