Å tro i en sekularisert verden

Kjære brødre og søstre,

 
I vår katekese for Troens År har vi sett at en mystisk dragning mot Gud er dypt forankret i menneskets hjerte. Ved sin nåde inspirerer Gud og ledsager våre anstrengelser om å bli bedre kjent med Ham, og finne vår lykke i Ham. Likevel, i dag i vår sekulariserte verden, synes troen ofte vanskelig å rettferdiggjøre; vi møtes av en slags ’praktisk’ ateisme, en tendens til å tenke og leve ’som om Gud ikke eksisterer’.

Men når Gud først er borte fra våre liv, blir vi redusert, for vår største menneskelige stolthet består i det å være skapt av Gud og kallet til å leve i samhørighet med ham. Som troende må vi fremsette overbevisende begrunnelser for vår tro og vårt håp.

Vi kan finne slike årsaker i ordenen og skjønnheten ved selve skapelsen, som vitner om dets skaper, i lengselen etter det evige som hersker i menneskets hjerte, som tilfredsstilles bare i Gud alene; og i troen, som opplyser og transformerer våre liv gjennom vår daglige kontakt med Gud. Bevitnet av vår levende tro, måtte vi lede andre til å kjenne og elske den Gud som åpenbarer seg i Kristus.

Audience: Pathways to God; the world, man, faith

(Oversatt av Olav Henriksen)