Troens år og lengselen etter Gud

Pave Benedikt XVI fortsatte sin katekeserekke om tro under onsdagens generalaudiens på Petersplassen.

I fortsettelsen av vår katekeseserie for Troens år, tar vi i dag for oss den mystiske lengsel etter Gud som ligger dypt i menneskets hjerte. Mennesket er skap av Gud, for Gud, og med Den hellige Augustins ord: Våre hjerter er urolige inntil vi finner hvile i ham.

Selv i dagens sekulære samfunn fortsetter denne lengselen etter Gud å gjøre seg gjeldende, først og fremst gjennom erfaringen av kjærlighet. I den kjærlighet som søker den andres beste, finner vi oss selv ved å gi slipp på oss selv, i en prosess som involverer en renselse og helbredelse av våre hjerter. 

Også gjennom vennskap, i erfaringen av skjønnhet og tørsten etter sannhet og godhet, fornemmer vi delaktigheten i en prosess som tar oss med utenfor oss selv, til et mysterium hvor vi vagt fornemmer den komplette fullbyrdelsens løfte.

Takket være denne medfødte religiøse sans kan vi åpne våre hjerter for troens gave som leder oss stadig nærmere Gud — det godes opphav og innfrielsen av våre dypeste lengsler. La oss i dette Troens år be for de i vår samtid som med et oppriktig hjerte søker sannheten, at disse må få kjenne den glede og frihet som fødes av troen.

Audience: Rediscovering a taste for the joys of life