Hvem blir ny kardinalstatssekretær?

Vatikanet, 12.4.2013 (KI) – Straks etter valget av pave Frans startet spekulasjonene om hvem han ville utnevne til ny statssekretær etter kardinal Tarcisio Bertone, som fylte 78 år den 2. desember 2012 og for lengst har passert pensjonsalderen på 75 år. Det har jo for så vidt pave Frans også, med sine 76 år. Kardinal Bertone har fått mye av skylden for alt som har gått galt i kurien i Vatikanet i den senere tid, som for eksempel Vatileaks-skandalen.

Statssekretariatet er en slags regjeringssentral i den romerske kurien, og kardinalstatssekretæren er nummer to i Vatikanet etter paven. Dette største kuriedepartementet består av to avdelinger, et «innenriksministerium» og et «utenriksministerium», henholdsvis Første seksjon for Alminnelige anliggender og Andre seksjon for Relasjoner med statene. Innenriksministeren har tittelen Sostituto og er nummer tre i Vatikanet.

Under møtene i kardinalkollegiet før konklavet i mars kritiserte kuriekardinaler og kardinaler fra Verdenskirken statssekretariatets alt for dominerende stilling i kurien. Frans beholdt Bertone i embetet i likhet med de andre kurielederne, i alle fall inntil videre, men det regnes som sannsynlig at han besetter denne posten på nytt i overskuelig fremtid. En salesiansk prest i den romerske kurien har sagt at hans medbror Bertone trolig ikke vil forlate sin stilling før i september.

Noen av Bertones sterkeste kritikere i kurien har vært den såkalte diplomatkretsen, kardinaler og monsignori i kurien som hevdet at Bertone var uskikket for stillingen fordi han ikke hadde noen diplomatisk erfaring. Hans forgjenger, kardinal Angelo Sodano (1991-2006), var tidligere diplomat, og det samme var den store kardinal Agostino Casaroli (1979-91). Dermed er det nåværende og tidligere diplomater som nevnes i første rekke i spekulasjonene om ny statssekretær.

Noen nyhetsmedier siterer anonyme kilder som hevder at pave Frans ønsker å forenkle kurien, blant annet ved å slå sammen deler av Statssekretariatets første seksjon med administrasjonen av Vatikanstaten, som i dag ledes av kardinal Bertello. Han regnes som en av de største favorittene til å bli ny statssekretær, spesielt hvis det stemmer at han spilte en nøkkelrolle i konklavet i å få noen kuriestemmer over til Bergoglio. Ifølge portalen Vatican Insider skal prefekten for Misjonskongregasjonen, kardinal Fernando Filoni, være favoritt.

Her er et «tetfelt» på fem favoritter:

  1. Kardinal Giuseppe Bertello, f. 1942. Nuntius i Vest-Afrika (Togo, Ghana og Benin) (1987-91), nuntius i Rwanda (1991-94), i statssekretariatet (1994-95), Vatikanets faste observatør ved FN-organene i Genève (1995-2000), nuntius i Mexico (2000-07), nuntius i Italia og San Marino (2007-11), fra 2011 president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten og president for Vatikanstatens Governatorato. Kardinal i 2012.
  2. Kardinal Fernando Filoni, f. 1946. Regnet som en av Den hellige Stols dyktigste diplomater. Nuntius i Jordan og Irak (2001-06) og ble værende i Bagdad under hele krigen, nuntius på Filippinene (2006-07), Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første Seksjon (2007-11), «nummer tre» i Vatikanet etter paven og statssekretæren. Prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Misjonskongregasjonen, Propaganda Fide) fra 2011. Kardinal fra 2012.
  3. Erkebiskop Lorenzo Baldisseri, f. 1940. Nuntius i Haiti (1992-95), Paraguay (1995-99) og India og Nepal (1999-2002), nuntius i Brasil (2002-12), sekretær for Bispekongregasjonen i Vatikanet fra 2012 og sekretær for kardinalkollegiet.
  4. Erkebiskop Luigi Ventura, f. 1944. Nuntius i Elfenbenskysten, Burkina Faso og Niger (1995-99), nuntius i Chile (1999-2001), nuntius i Canada (2001-09), nuntius i Frankrike fra 2009.
  5. Erkebiskop Claudio Maria Celli, f. 1941. Undersekretær for relasjonen med statene i Statssekretariatet i Vatikanet (1992-95) og regnes som en ledende ekspert på Kina og Østen. Erkebiskop i 1995 og sekretær for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA) (1995-2007). Siden 2007 president for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon.

Kathpress / catholicnewsagency.com / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)