— Intoleranse i toleransens navn må fordømmes

— Intoleranse mot kristne, spesielt i "toleransens" navn, må offentlig fordømmes, twitret statssekretær kardinal Tarcisio Bertone mandag.

null
Mario Toso SDB: — Retten til å tro på Gud
og utøvelsen av denne troen er en
elementær menneskerettighet.

Tweeten fra Vatikanets "statsminister" oppsummerte uttalelsen fra Den hellige stol gitt av biskop Mario Toso SDB, under OSSEs konferanse om toleranse og ikke-diskriminering i Tirana, Albania 21.-22. mai.

Siden forrige konferanse har "eksemplene på intoleranse og diskriminering mot kristne ikke blitt færre, men snarere økt i ulike deler av OSSE-området", fremhevet Toso. Biskopen, som er sekretær i Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, fordømte det han mener er forsøk på å skille mellom religiøs tro og praksis. Kristne blir fortalt at de kan "tro på hva de vil i sine egne hjem, og stort sett holde gudstjeneste som de ønsker i sine private kirker, men de kan rett og slett ikke utøve denne troen i offentligheten". Ifølge Toso er dette skillet "en bevisst forvrenging og begrensning av hva religionsfrihet egentlig betyr".

Uttalelsen fra Den hellige stol fremhever to særskilte områder av diskriminering mot kristne: intoleranse overfor kristne ytringer og mot den kristne samvittighet, spesielt på arbeidsplassen. Denne diskrimineringen, "selv der kristne er en majoritet, må ses på som en alvorlig trussel for hele samfunnet", og bekjempes i likhet med anti-semittisme og islamofobi, sa Toso.

— Intoleranse i toleransens navn må betegnes for det det faktisk er, og offentlig fordømmes. Å nekte trosbaserte moralske argumenter en plass i offentligheten er intolerant og anti-demokratisk.

— Når det gjelder forebygging av, og svar på intoleranse, diskriminering og hat-kriminalitet mot kristne, er oppfatningen til delegasjonen fra Den hellige stol at dette må ses i nær sammenheng med fremme av religionsfriheten. Retten til å tro på Gud og utøvelsen av denne troen er en elementær menneskerettighet, som er sentral for OSSEs forpliktelser, avsluttet biskop Mario Toso.

Under konferansen publiserte også Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians, en NGO basert i Østerrike, sin årlige rapport om diskriminering i Europa. Rapporten undersøker kristnes juridiske rettigheter i OSSE-området, basert på fem hovedsaker: innstramming av samvittighetsfritak, tøyling av ytringsfriheten gjennom lover om hatefulle ytringer, brudd på forsamlingsfriheten, diskriminerende likhetslover samt svekkede foreldrerettigheter.