50 år siden valget av Paul VI

21. juni er det 50 år siden konklavet som valgte kardinal Giovanni Battista Montini til pave Paul VI (1963-78).

I en lederartikkel i L’Osservatore Romano skriver redaktør Giovanni Maria Vian at valget "var ventet, men ikke en selvfølge". Det som derimot var overraskende var "valget av navn – fra den siste apostel som, mer enn noen, forkynte Evangeliet". Dette var "kjernen i Montinis liv", preget av et "konstant ønske om å være et vitne for Kristus i den moderne verden".

"Tradisjonell og moderne, Montini søkte hele livet etter å nå samtidens mennesker, gjennom en utstrakt hånd for å hilse andre som en likemann, noe som kan ses i filmopptakene av hans audienser."

Paul VI ble erklært som venerabilis (ærverdig) av pave emeritus Benedikt XVI i 2012.