Vatikanbanken lanserer eget nettsted

null
Ernst von Freyberg,
Vatikanbankens president.

Vatikanbanken, L'Istituto per le Opere di Religione (IOR), har opprettet et eget nettsted som et ledd i arbeidet for økt åpenhet rundt bankens virke.

– Det er viktig for åpenheten å lansere et nettsted, å kunne fortelle våre kunder, Kirken og den interesserte allmennhet hva vi gjør, hvordan våre reformer foregår og rekkevidden for vårt arbeid, sier Ernst von Freyberg, bankens president, til Vatikanradioen. I følge Freyberg jobber de ansatte med å gjøre IOR til et "åpent, effektivt, fullstendig medgjørlig institutt som følger de høyeste regulerings- og profesjonelle standarder".

Pave Frans opprettet i juni en kommisjon som skal granske Vatikanbanken "for å tilrettelegge en bedre harmonisering med den universelle kirkes misjon". Per i dag betjener den 5200 katolske institusjoner (Den hellige stol, ordener, bispedømmer), samt 13700 enkeltpersoner som klerikere, ansatte og tidligere ansatte i Vatikanet.