Australsk prest ekskommunisert

En katolsk prest som brøt med erkebispedømmet Melbourne for å danne en ny "inkluderende" menighet, har blitt ekskommunisert. 

Dette melder australske The Age.

Greg Reynolds - en uttalt tilhenger av likekjønnet ekteskap og kvinnelig ordinasjon - trakk seg i 2011 som menighetsprest. Bakgrunnen for ekskommuniseringen skal være at Reynolds fortsatte utøvelsen av sitt embete, etter at han ble fratatt sine prestelige rettigheter, ifølge erkebiskop av Melbourne, Denis Hart. Straffeprosessen skal ha blitt igangsatt av Vatikanet, ikke erkebispedømmet Melbourne.

Reynolds har også blitt laisert.