OKB: Utnevnelser på Lillehammer og Hønefoss

Den 28. oktober har biskop Bernt Eidsvig av Oslo utnevnt sr. Lucia thi Kim Trang Nguyen og Georg Fredrik Rieber-Mohn til kirkelige assistenter i St. Teresia menighet på Hønefoss. Utnevnelsene gjelder for tre år med virkning fra den 8. oktober 2013.

Den 28. oktober har biskop Eidsvig også  utnevnt Inger Katarina Ek Brynilsen, Stein Markus Ek Brynilsen og Per Wullum til ekstraordinære kommunionsutdelere i Mariakirken menighet på Lillehammer. Utnevnelsene gjelder for tre år med virkning fra den 28. oktober 2013.