Studer katolsk sosiallære våren 2014

Våren 2014 vil Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo tilby et kurs i katolsk sosiallære:

TEOL 5465/2465 Katolsk sosiallære (10 stp)

forside folder inføringsstudierDette emnet gir kunnskap om Den katolske kirkes forståelse av menneskers forhold til samfunn og politikk, og om kirkens sosialetiske oppdrag. Emnet gir faglig grunnlag for å forstå sosiallære i praksis: innsats for fred, menneskerettigheter, forrang til de fattige, miljø og klima. 

Emnet er en del av Innføringsstudier i katolsk kristendom, som til sammen utgjør 90 stp fordelt over 6 semestre, men kan også tas separat. Det har to varianter, på henholdsvis master-  og bachelornivå.

Innføringsstudier i katolsk kristendom er et spesialdesignet deltidsstudium, se en egen brosjyre om tilbudet her (merk at noen justeringer i fagplanen er gjort etter at studiet ble lansert).

Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma 6.–12. april.

Emneansvarlig: Sr. Else-Britt Nilsen OP

 For studier våren 2014 er søknadsfrist via Søknadsweb innen 14. januar. For nærmere informasjon om studier og opptak, se mf.no/katolsk.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf.  22 59 05 00.