Verdens religiøse ledere: Vi ønsker den fremmede velkommen!

20.-22. november møtes mer enn 600 religiøse ledere fra alle verdenshjørner og alle religioner med statsledere og representanter for det sivile samfunn under temaet: Å ønske den andre velkommen.

Religions for peace
Kardinal John Onaiyekan taler.

De religiøse lederne ønsker å sette fokus på hvordan vi en i verden som stadig blir mindre, og tettere sammenvevd, tar i mot de fremmede, de som er annerledes.

Kardinal John Onaiyekan, erkebiskop i Abuja, Nigeria - som besøkte Norge rett før pavevalget - understreket i sin tale at alle troende er kalt til å "ønske den fremmede velkommen". Han understreket at mens verden blir mer og mer sammenvevd, må vi fokusere på hva som samler oss, og ikke hva som skiller oss. Erkebiskop John Baptist Odama, Gula, Uganda, framhevet at menneskene først og fremst er mennesker, deretter tilhørende en religion.

Kardinal Raymundo Damasceno, erkebiskop i Aperecida, Brasil, refererte til både pave Benedikt og pave Frans da han oppfordret delegatene til å jobbe for en utvikling som ivaretar menneskets verdighet og Guds skaperverk.

I løpet av de tre dagene møtet finner sted skal deltakerne se på hvordan man skal ønske den andre velkommen gjennom konfliktforebygging og -endring, gjennom rettferdige samfunn, og gjennom en utvikling som respekterer skaperverket.

Blant deltakerne på møtet er noen av verdens fremste religiøse ledere fra jødedom, kristendom og islam, sammen med framtredende representanter fra blant annet hinduisme, buddhisme, sikhisme, zoroastrianisme. Den katolske kirke er representert med to kardinaler, en rekke erkebiskoper og biskoper, samt mange prester og legfolk. Oslo katolske bispedømmets samfunnskontakt, Ingrid Rosendorf Joys, deltar på verdensmøtet.

Dette er Religons for Peace sitt niende verdensmøte. Det finner sted i Wien i samarbeid med King Abdullah Bin Abdulaziz internasjonale senter for interreligiøs og interkulturell dialog. Det europeiske religionslederrådet (European Council of Religious  Leaders) er del av Religions for Peace-bevegelsen. Biskop Bernt Eidsvig og biskop Helga Byfuglien er norske medlemmer i Det europeiske religionslederrådet.

Ingrid Rosendorf Joys
Samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 21.11.2013, sist endret 21.11.2013 - 17:42