Nå er det plass til to prester i Drammen

I 1998 ble nye St. Laurentius kirke i Drammen innviet. I komplekset inngikk også et toetasjes menighetshus med presteleilighet i annen etasje. Som så mange andre menigheter etter de siste årenes arbeidsinnvandring, har St. Laurentius nå behov for en egen polskspråklig kapellan, og da er det ikke nok med én presteleilighet. I tillegg hadde man problemer med taket på kirken, og et ønske om å komplettere anlegget med et kirketårn.

Arbeidene på dette omfattende prosjektet tok til i juli, og nå er målstreken snart passert. Det gjenstår kun noe arbeid i forbindelse med tårnet. Menighetshuset har fått en ekstra etasje oppå den gamle presteleiligheten. I tredje etasje er det nå to presteleiligheter, den gamle leiligheten i etasjen over er gjort om til kontorer. Også førsteetasjen med menighetssalen har fått en oppgradering, og kirketaket er nå tett. Noe de fleste kirkegjengerne merker svært godt, er det nye ventilasjonsanlegget i kirken og menighetssalen, og taket i salen er nå lydisolert silk at det er mulig å ha arrangementer der samtidig som det jobbes i etasjene over.

Som vanlig når det er snakk om bygningsmasse i menighetene innenfor Oslo katolske bispedømme, har arbeidet med prosjektet vært et samarbeid mellom lokale krefter og OKBs eiendomsavdeling. Lokal prosjektleder har vært Sachuth Anandan, og bispedømmets eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy uttaler til katolsk.no at hun ønsker å fremheve hans innsats. "Drammen er et eksempel på det vi møter lokalt", sier hun, "nemlig dyktige og engasjerte folk som det er inspirerende å samarbeide med. Vår rolle er å bistå med faglig kvalitetssikring og sørge for at de får mest mulig ut av tiden og pengene de gir."

BonifatiuswerkHele prosjektet har kostet rundt 10 millioner og har mottatt støtte fra tyske Bonifatiuswerk