Messer og tunnel­vel­signelser på den hellige Barbaras dag

P. Bharat feirer messe i tunell Barbaras dagDen hellige Barbara er skytshelgen for alle som jobber med sprengstoff, herunder også gruve- og tunnelarbeidere. I Norge pågår det til enhver tid adskillige tunnelprosjekter, og ved mange av disse jobber nå firmaer med arbeidere fra katolske land. Derfor ble også den hellige Barbara behørig feiret i opptil flere norske tunneler i år.

Det italienske firmaet «Condotte S.p.A» jobber med å grave ny tunell på Follobanen. Follobaneprosjektet skal sikre nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Det er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. I anledning St. Barbaras fest ønsket arbeiderne at det skulle feires messe i tunnellen. P. Bharath Villavarayen kom for å høre skriftemål og feire messe, og ca. 60 italienske arbeidere, Italias ambassadør, samt gjester fra Jernbaneverket og andre samarbeidspartnere var til stede under messefeiringen, som ble avsluttet med vievannsstenkning av arbeiderne og tunnelen.

Bilde: Messe i tunellen på Follobane. Foto: Paul Marić

Denne messen fant sted i den enden av tunnelen som er nærmest Oslo sentrum (Sørenga). Men det ble faktisk feiret to messer i samme tunnel på denne dagen.  Ved Åsland, omtrent i midten mellom Oslo og Ski, i tverrforbindelsen mellom tunnelløpene, hadde italienske og spanske byggearbeidere satt opp et alter, pyntet med arbeidsredskaper og to statuer av den hellige Barbara. Etter messen, som ble feiret på engelsk av p.  Andreas Rupprecht SM, velsignet p. Zéphyrin Ligopi Linzuwa de to statuene. Statuene ble så plassert ved innkjøringene til begge tunnelløp, og arbeidsformannenglemte ikke å formane alle om å sørge for ferske blomster jevnlig. Etterpå ble det fest i kantinen, og det ble gjort helt klart at Barbarafesten ikke er en hverdag.

Klart for messe i Ryfast tunellenEn landsdel vel kjent med tunneler er Vestlandet, og den 4. desember var det også messe messe og fest i Solbakk-tunnellen - det nye Ryfast.  Ryfast-prosjektet skal sikre fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt bygge nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Ryfasttunnellen blir inntil videre verdens lengste (20 000 meter lang, hvorav ferdig 4 000 meter på hver side) og dypeste undersjøiske veitunnel (ca. 300 meter under havnivå). Hovedentreprenør er et slovakisk-norsk selskap med arbeidere fra 17 nasjoner. Messen her ble feiret av p. Sigurd Markussen. (Statens Vegvesen har lagt ut en video fra begivenheten.)

Bilde: Tunnelarbeiderne har gjort klart til messe i Solbakk-tunellen. I dagens anledning er området der det provisoriske alteret står, asfaltert (fra p. Sigurd Markussens Facebook-side)

Også i Nord-Norge bygges det tunneler. I Kåfjord i Troms Kåfjord ble den hellige Barbara feiret av arbeiderne som bygger den 5,8 km tunnelen gjennom Nordnesfjellet fra Manndalen til Nordnes. Det er det sveitsiske selskapet «Marti Contractors» som med islandsk samarbeid står for byggeprosjektet som er kostnadsberegnet til om lag 1,1 milliarder kroner. Når prosjektet er ferdig i 2017, vil E6 være forkortet med rundt åtte kilometer. Biskop Berislav Grgić av Tromsø holdt messe ca 250 meter inne i tunnelen.

Og sist, men ikke minst: Her er BTs video fra tunnelvelsignelsen i Bergen

 

Katolsk Informasjonstjeneste (HHØ) med bidrag fra Paul Marić, p. Sigurd Markussen og p. Andreas Rupprecht.