Kirken har fått syv nye hellige

Vatikanet, 16.10.2016 (KI/KAP) – Pave Frans helligkåret søndag den 16. oktober 2016 syv salige på Petersplassen, seks menn og en kvinne. De syv er den franske bror Nikolas Salomo Leclerq FSC (1745-92), som var blant de 191 martyrene i Paris den 2. og 3. september 1792, den meksikanske fjortenåringen Josef Sánchez del Río (1913-1928) som under de blodige kristenforfølgelsene under den antikatolske og antiklerikale frimureren president Plutarco Elias Calles, den såkalte Cristeros-krigen, ble torturert og skutt, den spanske biskopen Manuel González García (1877-1940) av Palencia, den italienske pateren og ordensgrunnleggeren Ludvig Pavoni FMI (1784-1849), den italienske pateren og ordensgrunnleggeren Alfons Maria Fusco (1839-1910), den argentinske pateren Josef Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) og den franske karmelittnonnen Elisabeth Catez OCD (Sœur Elisabeth de la Trinité) (1880-1906).

Pave Frans møtte under sitt besøk i Mexico i februar i år en syvårig jente, som på mirakuløst vis ble helbredet fra en alvorlig sykdom på Josef Sánchez del Ríos forbønn. Den argentinske Padre Josef Gabriel Brochero («Cura Brochero») ble kjent over hele Argentina gjennom sin innsats for de fattige og syke i landet. Han «luktet av sau» og reiste enorme distanser på et muldyr for å bringe trøst og Jesu budskap om frelse til de fattigste av de fattige. Pave Frans nevnte sin landsmann i september 2015 uttrykkelig som forbilde for Barmhjertighetens år. I anledning Brocheros helligkåring kommer også en argentinsk delegasjon til Vatikanet under ledelse av president Mauricio Macri.

Biskop Manuel González García av Palencia grunnla den store familien av La Unión Eucarística Reparadora («sonende eukaristisk union»). Han var kjent for sin sterke andakt til eukaristien og ble kjent som «biskopen av Tabernaklet». P. Ludvig Pavoni grunnla kongregasjonen «Den uplettede Marias Sønner» (Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae – FMI), som også kalles pavonianere etter grunnleggeren. Han var overbevist om at å forbedre de sosiale forholdene ville forbedre det åndelige liv, og at å forbedre det åndelige liv ville forbedre de sosiale forholdene.

Alfons Maria Fusco grunnla kongregasjonen Suore Battistine del Nazareno («baptistinner av nasareeren»), som i dag heter Suore di San Giovanni Battista – CSSGB, kalt Battistine («baptistinner») (Congregatio Sororum a Sancto Joanne Baptista – CSJB). Han engasjerte seg spesielt for de fattige og forsømte bøndene i Sør-Italia etter samlingen av Italia i 1861. Den franske mystikeren og forfatteren Elisabeth Catez trådte inn i karmelittordenens reformerte «uskodde» gren (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD) i Dijon med ordensnavnet Elisabeth av den hellige Treenighet (Élisabeth de la Trinité). Hun døde bare 26 år gammel av Addisons sykdom, som det da ikke fantes noen behandling mot.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (o: pe)