Ny fransiskaner til Norge

Foto: P. Hallvard Thomas Hole 2016-08-23Den 9. august ble fransiskaner­kommuniteten i Arendal styrket med et nytt medlem. P. Gustaw Brzozowski OFM ble født 5. mars 1976 i Działdowo i Polen og trådte inn hos fransiskanerns St. Hedvig-provins (Wrocław i Polen) i 2001. Etter å ha fullført teologiske studier i fransiskanernes seminar med magistergrad i dogmatisk teologi ble han presteviet 15. mai 2009 i Wrocław. Fra 2009 til 2011 kapellan i fransiskanernes menighet i Wambierzyce. Fra 2011 til 2016 var han kateket i fransiskanernes menighet i Nysa.

Velkommen!