Oljevigselsmesse i Oslo, Trondheim og Tromsø

Nå er det igjen tid for oljevigselsmesse. Under oljevigselsmessen vigsler biskopen de hellige oljer for salving av syke og katekumener, samt den hellige krisma. Prestene fornyer også sine ordinasjonsløfter, for skjærtorsdag feires Kristi innsettelse av apostlene i hans prestedømme. Messen feires av biskopen med assistanse av så mange prester som mulig fra bispedømmet.

Nedenfor følger tid og sted for oljevigselsmessen i Oslo, Trondheim og Tromsø:

St. Olav domkirke i Oslo, tirsdag 11. april kl 18.00. Biskop Bernt Eidsvig presiderer, koncelebrert av bispedømmets prester.

St. Olav domkirke i Trondheim, mandag 10. april kl. 18.00. Biskop Bernt Eidsvig presiderer, koncelebrert av bispedømmets prester.

Vår Frue Kirke i Tromsø, tirsdag 11. april kl. 19.00. Biskop Berislav Grgić presiderer, koncelebrert av bispedømmets prester.

 

Se messetider for hele Norge