Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Tromsø (1859)

Sognet omfatter det midtre og nordlige Troms fylke, og dessuten Svalbard. Troms: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa. og Kvænangen. 23.110 km²; med Svalbard 85.747 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune

Menigheten har et eget nettsted, se tromso.katolsk.no

Vår Frue kirke

[Vår Frue av den uplettede unnfangelse]

Kirken ble benedicert 8. september 1860 og innviet 2. februar 1861

E-post Tromso(at)katolsk(dot)no

Adresse Storgata 94, 9008 Tromsø Telefon 77 68 59 05, 77 68 59 15 Telefax 77 68 59 15 Bankkonto 4750.10.94575
Messetider

Sogneprest:
P. Marek Michalski MSF (fra 5. august 2012)
Kapellan:
P. Andreas Zydek MSF (fra 19. september 2013)
Øvrige prester i menigheten:
Mgr. Torbjørn Olsen (1. november 2009–1. november 2014)
P. Sigurd Markussen (fra 1. september 2014)
Menighetsråd (fra april 2013):
Mediator/møteleder: Helmut Krane
Nestleder: Peter Drecker
Sekretær: Gurli Blomberg
Rådsmedlemmer: Karin Bjølgerud, Robert Zawadzki.

Øvrige kapeller innen Vår Frues menighet

St. Olav-kapellet (innviet 14. september 2008)
Vikran Adresse 9057 Vikran

Ordenssamfunn og kommuniteter

Misjonærene av den Hellige Familie

St. Elisabethsøstrene (kapell)

Messetider

Kamelittnonnene (kapell)

Messetider