Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

 

Tromsø (1859)

Sognet omfatter det midtre og nordlige Troms fylke, og dessuten Svalbard. Troms: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa. og Kvænangen. 23.110 km²; med Svalbard 85.747 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune

Menigheten har et eget nettsted, se tromso.katolsk.no

Vår Frue kirke

[Vår Frue av den uplettede unnfangelse]

Kirken ble benedicert 8. september 1860 og innviet 2. februar 1861

E-post Tromso(at)katolsk(dot)no

Adresse Storgata 94, 9008 Tromsø Telefon 77 68 59 05, 77 68 59 15 Telefax 77 68 59 15 Bankkonto 4750.10.94575
Messetider

Sogneprest:
P. Marek Michalski MSF (fra 5. august 2012)
Kapellan:
P. Andreas Zydek MSF (fra 19. september 2013)
Menighetsråd (fra april 2013):
Mediator/møteleder: Helmut Krane
Nestleder: Peter Drecker
Sekretær: Gurli Blomberg
Rådsmedlemmer: Karin Bjølgerud, Robert Zawadzki.

Øvrige kapeller innen Vår Frues menighet

St. Olav-kapellet (innviet 14. september 2008)
Vikran Adresse 9057 Vikran

Ordenssamfunn og kommuniteter

Misjonærene av den Hellige Familie

St. Elisabethsøstrene (kapell)

Messetider

Kamelittnonnene (kapell)

Messetider