Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019


I VÅR FRUE KIRKE:
Storgata 94

Palmesøndag 14. april

Kl. 11.00— Høymesse. (Med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken. Seremonien begynner på gårdsplassen. Under messen leser vi Jesu lidelseshistorie. Vi skal også samle inn fastebøssene.)

Kl. 19.00 - Aftenmesse

 

Mandag 15. april

Kl. 19.00 - Aftenmesse

 

Tirsdag 16. april

Kl. 19.00 - Oljevigselsmesse (presteskapet samles)

 

Onsdag 17. april

Kl. 19.00 - Aftenmesse

 

Skjærtorsdag 18. april

Kl. 19.00 - Aftenmesse. / Påskens hellige triduum begynner. Aftensmesse til minne om Herrens hellige nattverd .

Etter messen tilbedelse til kl. 21.00.

 

Langfredag 19. april

Kl. 15. 00 - Langfredagsliturgi Langfredag er faste- og abstinensdag.

Særkollekt for det Hellige Land.

 

Påskeaften 20. april

Kl. 12.00- Velsignelse av påskemat (etter polsk tradisjon)

Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych.

Kl. 21.00 - Påskenattsfeiring. (Begynner på gårdsplassen med vigsel av påskelyset.)

Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller –dag.

 

1. Påskedag 21. april

Kl. 11.00 - Høymesse.

Kl. 17.15 - den hl. Messe på polsk/Msza Sw. w j. polskim

Kl. 19.00 - Aftenmesse.

 

2. Påskedag 22. april

Kl. 11.00 - Høymesse.

Kl. 15.00 –den hl. Messe i Heggelia kapell (Kapellveien 2, Bardufoss)

 

Skriftemål (norsk/polsk, norwesku/polsku): 

Tirsdag 16.4.19 : kl. 18.00 – 18.40

Langfredag 19.4.19: kl. 14.00 – 14.45

Påskeaften 20.4.19 : kl. 11.00 – 11.50

Ellers etter avtale med biskopen eller prestene

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:52