Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2018


I VÅR FRUE KIRKE:
Storgata 94

Palmesøndag 25. mars
Kl. 11.00— Høymesse. (Med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken. Seremonien begynner på gårdsplassen. Under messen leser vi Jesu lidelseshistorie. Vi skal også samle inn fastebøssene.)
kl. 19.00 - Aftenmesse

Mandag 26. mars
Kl. 19.00 - Aftenmesse

Tirsdag 27. mars
Kl. 19.00 - Oljevigselsmesse (presteskapet samles)

Onsdag 28. mars
Kl. 19.00 - Aftenmesse

Skjærtorsdag 29. mars
Kl. 19.00 - Aftenmesse. / Påskens hellige triduum begynner. Aftensmesse til minne om Herrens hellige nattverd .
Etter messen tilbedelse til kl. 21.00.

Langfredag 30. mars
Kl. 15. 00 - Langfredagsliturgi Langfredag er faste- og abstinensdag.
Særkollekt for det Hellige Land.

Påskeaften 31. mars
Kl. 12.00- Velsignelse av påskemat (etter polsk tradisjon). Blogoslawienie pokarmow wielkanocnych.
Kl. 21.00 - Påskenattsfeiring. (Begynner på gårdsplassen med vigsel av påskelyset.)
Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller –dag.

1. Påskedag 1. april
Kl. 11.00 - Høymesse.
Kl. 17.15 - den hl. Messe på polsk/Msza Sw. w j. polskim
Kl. 19.00 - Aftenmesse.

2. Påskedag 2. april
Kl. 11.00 - Høymesse.
Kl. 15.00 –den hl. Messe i Heggelia kapell (Kapellveien 2, Bardufoss)

 

I KARMELITTKLOSTERET
Holtveien 38

Palmesøndag 25. mars
Kl. 9.00 - Høymesse

Mandag, tirsdag, onsdag 26. mars - 28. mars
Kl. 9.00 - den hl. Messe

Skjærtorsdag 29. mars
Kl. 18.00 – Aftenmesse til minne om Herrens nattverd

Langfredag 30. mars Langfredag er faste- og abstinensdag.
Kl. 15.00 – Langfredagsliturgi . Særkollekt for det Hellige Land.

Påskeaften 31. mars
Kl. 22.00 – Påskenattsfeiring

1. Påskedag 1. april
Kl. 10.00 - Høymesse

2. Påskedag 2. april
Kl. 10.00 – Høymesse

 

HOS ST. ELISABETHSØSTRENE
Balsfjordgt. 35

Mandag 26. mars
Kl. 8.00 - den hl. Messe

Tirsdag 27. mars
Kl. 8.00 - den hl. Messe

Onsdag 28. mars
Kl. 8.00 - den hl. Messe

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 07.05.2018 - 10:19