St. Olav-kapell på Vikran - kapellvigsling 14. september

Likesom paven har sitt Castel Gandolfo 25 km. sørøst for Vatikanet, har biskopen i Tromsø sitt Vikran omtrent like langt sørvest for Tromsø. Rett nok dreier det seg her ikke om noe palass slik pave Urban VIII lot føre opp på 1600-tallet, men om en alminnelig enebolig ført opp i 1972 (på en eiendom kalt «Vikholdt») som biskop Goebel fikk kjøpt for en god del år siden. Mens Castel Gandolfo befinner seg i de svale Albaner-fjellene, ligger Vikran ved foten av det mer enn 1100 meter høye fjellmassivet på Malangshalvøya. Huset ligger knapt hundre meter fra sjøen, dvs. fra den indre del av Straumsfjorden, ikke langt fra Balsfjordens ytre munning. Stedet har panoramautsikt nordover mot Tromsø, der «Ishavskatedralen» stikker seg markant frem som landemerke, og enda lenger mot nord ser man fra stuevinduet store snedekte fjell på Ringvassøy. Midt i Straumsfjorden ligger Ryøya med moskuser. Forbi passerer stadig mindre båter og i tillegg mange store skip som hurtigruta, sommerens turistskip og en rekke lastefartøyer foruten hurtigbåtene som er effektive, men noen miljøsvin. Med 10 minutters ferje over fjorden omtrent hver time er det mulig å nå Tromsø på tre kvarter.

Biskop Goebel skaffet seg stedet ikke bare for å ha en «sommerresidens», men like mye for å kunne ta godt imot gjester, spesielt fra utlandet. Og det var viktig i hans ledelse av Tromsø stift. Den senere tid har det også vært brukt litt til weekender for barn og unge.

På Castel Gandolfo hadde man tidligere kyr som forsynte Vatikanet med melkeprodukter, og fremdeles kommer mange av blomstene til Peterskirken derfra. I fjorden utenfor Vikran gjør strømmene at det er mye fisk, og stedet har naturligvis en liten båt med medlemskap i Vikran småbåthavn. Det nåværende sogneprest (pater Michalski) er en ivrig sportsfisker alene og sammen med gjester, og han kjenner årstidenes egnede fiskeplasser godt, ikke minst på Vikran. Hans forgjenger (pater Egiert) forsynte karmelittnonnene de første år de var i Tromsø med mye fisk som han hentet opp av fjorden på Vikran.

De senere år har eiendommen vært i lite bruk og forfallet desto tydeligere. Trær og meterhøyt villnis hadde totalt erobret hagen og alt annet uteareal. Slikt gjør at folk begynner å kaste sitt blikk på stedet, enten i håp om å få kjøpt det eller for det som verre er.

ST. OLAV-KAPELL

Bispedømmeadministratoren har som en slags «revirmarkering» tatt stedet litt i bruk de to siste sommere. Og nå har det gjennomgått stor restaurering. I tillegg blir dets kirkelige tilhørighet markert ved at det i hagen er satt opp et lite privat biskoppelig huskapell der det vil kunne holdes messer og bes tidebønner.

Kapellet blir et St. Olav-kapell. (Tromsø stift har til nå hverken hatt en St. Olav-kirke eller et St. Olav-kapell.) Flere har lovet gaver til kapellet. Fra St. Josephsøstrene får det et tabernakel, en lysestake og et ciborium som stammer fra et oppløst kapell i Fredrikstad. Fra karmelittnonnene får det en alterduk. Og fra biskop Georg Müller i Trondheim får det en St. Olav-ikon som stammer fra Romania.

Restaureringsarbeidenes avslutning blir markert ved at Tromsø stift søndag 14. september får besøk av biskop Müller fra Trondheim som vil vigsle kapellet. Og nå blir dette også offentlig markert ved at menigheten i Tromsø, naboer og andre er invitert til å delta i vigslingen som forhåpentligvis går over i en hyggelig picnic.

Alle er velkommen!

Msgr. Torbjørn Olsen

Bispedømmeadministrator

Tromsø stift

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. september 2008)

av Webmaster publisert 04.09.2008, sist endret 04.09.2008 - 11:09