Wystawa w Warszawie

Les saken på norsk

Utstilling på polsk.JPG

We środę 21-go czerwca w Warszawie zostanie otwarta wystawa „Dwie katedry, dwa narody”.
„Dwie katedry, dwa narody” przedstawia dzieje Archikatedry św. Jana w Warszawie oraz Katedry Nidaros w Trondheim na tle najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Norwegii.

Współpraca

Wystawa znajduje się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej a jej uroczystego otwarcia dokona Jego Eminencja Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz oraz Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Karsten Klepsvik.

Wystawę przygotowały wspólnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Pracownie Odbudowy Katedry Nidaros (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider). Była ona wcześniej pokazywana w Trondheim.

Symbolika

Ekspozycja nawiązuje do symboliki historycznej obu budowli, z którymi wiązały się najistotniejsze wydarzania w historii Polski i Norwegii: koronacje, konstytucje, opór wobec okupacji w okresie II wojny światowej.

W roku 1944, podczas Powstania Warszawskiego, Archikatedra św. Jana, jeden z najstarszych kościołów w Warszawie, była miejscem ciężkich walk pomiędzy powstańcami a wojskami niemieckimi. Po klęsce powstania, żołnierze niemieccy zniszczyli znaczną część pozostałych po walkach ruin katedry. Zachowały się jedynie fragmenty ścian zewnętrznych oraz nieliczne części wnętrza.

Odrodzenie

Po wojnie fasada świątyni została rekonstruowana zgodnie z jej 14-wiecznym wyglądem. Odbudowa zarówno katedry, jak i Starego Miasta w Warszawie, stała się symbolem odrodzenia narodu polskiego po wojnie. Odbudowa katedry okazała się również istotnym czynnikiem kształtowania przestrzeni, gdzie Polacy w warunkach powojennego komunizmu mogli swobodnie gromadzić się i debatować. Z archikatedrą nierozerwalnie wiąże się postać Prymasa i Metropolity Warszawskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
W Norwegii Katedra Nidaros została wzniesiona w XII oraz XIII wieku. W roku 1531 została zniszczona przez pożar. Najbardziej ucierpiała nawa główna. Zanim rozpoczęto odbudowę, do Norwegii dotarła reformacja, a kraj stał się częścią królestwa rządzonego przez Duńczyków. Przez 350 lat dokonywano jedynie drobnych napraw, a kolejne pożary przyczyniły się do dalszych zniszczeń.

Kościół koronacyjny

Po odzyskaniu przez Norwegię niepodległości w roku 1814, w świetle rodzącej się romantycznej tradycji narodowej, Katedra Nidaros stała się miejscem konsekracji norweskich królów prowadząc do rozpoczęcia w roku 1869 wielkiego projektu odbudowy katedry. Z Katedrą Nidaros wiąże się również postać Biskupa Arne Fjellbu, znanego z jego stanowczej postawy w okresie II wojny światowej wobec okupacji i faszyzmu.

Wystawa „Dwie katedry, dwa narody” zawiera ciekawy materiał fotograficzny i multimedialny, między innymi fragmenty filmów Warszawa 1935 oraz Warszawa 1945 oraz dokumenty historyczne - w tym faksymile Konstytucji 3 Maja.