Drifte skolens kantine

St. Paul gymnas søker interessenter til å drifte skolens kantine. Interessenter henvende seg til rektor Petter Gjessing på petgj@stpaulgymnas.no

Nåværende drifter av kantinen kan drive den ut november, men er åpen for å avslutte tidligere dersom det lar seg gjøre. De er også tilgjengelig for spørsmål om drift, økonomi etc.